Köpmannen fick en motiverad anställd av Juho

Nyheter

Juho Leppänen, som utexaminerats som merkonom, deltog i projektet Homma haltuun – Toiveista työhön, som främjade sysselsättningen av personer med funktionsnedsättning. Han arbetade även i dagligvaruhandeln inom den öppna arbetsverksamheten. Arbetsgivaren beviljades lönesubvention och stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen, varefter Juho fick sitt första lönearbete från butiken. Juho som har kundserviceanda, är en omtyckt medlem i arbetsgemenskapen och han har egna uppgiftsområden.

23-åriga Juho Leppänen (på bilden) utexaminerades som merkonom från yrkesinstitutet Spesia i juni 2021. Under studierna fick Juho arbetserfarenhet till exempel från dagligvaruhandlar, en servicestation och ett kafé, men trots det var det utmanande att sysselsättas på den öppna arbetsmarknaden efter att ha avlagt merkonomexamen.

Efter att Juho utexaminerats som merkonom deltog han i projektet Homma haltuun – Toiveista työhön, vars mål var att hjälpa personer med funktionsnedsättning att hitta sysselsättning. Under projektet deltog Juho i öppen arbetsverksamhet i Varkaus K-Market Pirkka via Varkaus stads socialservice.

Samtidigt började AN-tjänsterna utreda Juhos sysselsättningsmöjligheter. Juho, en sakkunnig inom AN-tjänsterna, en koordinator för arbetsförmåga, en arbetare inom projektet och en bekant arbetsgivare från den öppna arbetsverksamheten samarbetade intensivt. Arbetsgivaren fick information om stödformer avsedda för rekrytering, dvs. lönesubvention och stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen. Tack vare dessa inledde Juho sitt första lönearbete i september 2022.

Ömsesidig nytta

Projektet Homma haltuun – Toiveista työhön avslutades i fjol, men Juho Leppänen, som har tidsbegränsad invalidpension, fortsätter alltså att arbeta på K-Market Pirkka med hjälp av lönesubvention. Juho har en stor vilja att arbeta och höra till en arbetsgemenskap.

Enligt arbetsgivaren, köpmannen Silva Laukkarinen (på bilden) är Juho en motiverad och pålitlig anställd samt en förtjusande person som passar bra i arbetsgemenskapen. Juho har också väldigt stor kundbetjäningsanda.

– Ansvarsfullhet är en del av vår verksamhet och alla är välkomna hos oss. Olikhet är en rikedom. Det har varit fint att göra den här resan tillsammans med Juho och att kunna erbjuda honom ett jobb. Juho är en fullvärdig medlem i vår arbetsgemenskap och har egna ansvarsområden. Detta var en win win-situation för båda: Juho fick ett jobb som han hade önskat länge och vi fick en motiverad anställd, berättar Laukkarinen.

Projektet Homma haltuun – Toiveista työhön var ett av projekten inom programmet för arbetsförmåga inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Projektet pågick under 2021–2022 och genomfördes av Vaalijala samkommun. Målområdena var landskapen Södra och Norra Savolax och Varkaus, Pieksämäki och S:t Michel fungerade som pilotorter. I projektet infördes arbetsträning för stödd sysselsättning som grundar sig på kvalitetskriterierna.

Läs mer