Vad lönar det sig att beakta när du tänker anställa en partiellt arbetsför arbetstagare?

Nyheter

När du anställer en person med partiell arbetsförmåga, bär ditt företag ansvar för samhället och gör arbetsplatsen mångformigare, vilket är både en resurs och konkurrensfördel. I bästa fall främjar mångformigheten arbetsgemenskapens kompetens att lösa problem och ger stöd till alla anställda.

Yrittaja

Det finns minst tre sätt att sysselsätta partiellt arbetsföra

  • Du kan anställa till vanliga uppgifter i företaget
  • Du kan främja sysselsättning genom att erbjuda handledande sysselsättningstjänster vars syfte är att hjälpa personen att hitta sin nästa arbetsplats och fästa sig vid arbetslivet permanent.
  • Du kan både anställa partiellt arbetsföra och handleda dem vidare till nästa arbetsplats.

När en ny person börjar i sin uppgift är det väsentligt att introducera till arbetsuppgifterna. Då krävs det av chefen förmåga att också identifiera krav på utomstående hjälp. Det kan vara till exempel stöd från företagshälsovården.

Det är nyttigt att bekanta sig med olika modeller som stöder arbetsförmågan och metoder för att anpassa arbetet. I modellen för stöd för arbetsförmågan beskriver ni hur ni i ert företag handlar då arbetstagarens sjukledighetsdagar ökar eller arbetsförmågan försämras. Metoder för att anpassa arbetet kan vara till exempel ändringar i arbetsuppgifterna.

På Jobbmarknad kan du bekanta dig närmare med saker som gäller rekrytering, stöd för arbetsförmågan och anpassning av arbete:

Mer information

Suunnittelen yritystä, joka työllistää osatyökykyisiä – mitä minun tulisi ottaa huomioon? (yyo.fi, på finska)