Mitä kannattaa ottaa huomioon, kun olet työllistämässä osatyökykyistä työntekijää?

Uutinen

Kun palkkaat osatyökykyisen henkilön, yrityksesi kantaa samalla yhteiskuntavastuutaan ja työpaikastanne tulee monimuotoisempi, mikä on voimavara ja kilpailuetu. Monimuotoisuus edistää parhaimmillaan koko työyhteisön ratkaisukykyä ja tukee kaikkia työntekijöitä.

Yrittaja

Osatyökykyisten työllistämiseen on ainakin kolme tapaa:

  • Voit palkata osatyökykyisiä liiketoiminnan toteuttamiseen.
  • Voit edistää osatyökykyisten työllistymistä, kun tarjoat työelämään valmentavia työllistämispalveluita, joiden tavoitteena on henkilön siirtyminen seuraavaan työpaikkaan ja kiinnittyminen pysyvästi työelämään.
  • Voit sekä palkata osatyökykyisiä että valmentaa heitä kohti seuraavaa työpaikkaa.

Kun uusi työntekijä aloittaa tehtävässään, on perehdyttäminen keskeistä. Se vaatii esihenkilöltä myös kykyä tunnistaa mahdollinen ulkopuolisen avun tarve. Se voi olla esimerkiksi työterveyspalvelujen tarjoamaa tukea.

Esihenkilön on hyödyllistä perehtyä myös työkyvyn tuen malleihin ja tapoihin mukauttaa työtä.  

  • Työkyvyn tuen mallissa kuvaatte tavat, joilla yrityksessänne toimitaan, kun työntekijälle kertyy sairauspoissaoloja tai hänen työkykynsä heikentyy.
  • Työn mukauttamiseen voi kuulua esimerkiksi työtehtävien räätälöintiä työntekijän työkyvylle sopivaksi, muutoksia työympäristöön tai apuvälineiden hankkimista.

Voit tutustua tarkemmin osatyökykyisen henkilön palkkaamiseen, työkyvyn ylläpitoon ja työn mukauttamiseen Työmarkkinatorilla:

Aiheesta muualla

Suunnittelen yritystä, joka työllistää osatyökykyisiä – mitä minun tulisi ottaa huomioon? (yyo.fi)