Ska du rekrytera sommararbetare? Bekanta dig med arbetstagarens och arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter

Nyheter

När sommarjobbet inleds, kommer ni i arbetsavtalet överens om arbetstagarens och arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter. På Jobbmarknaden kan du bekanta dig med vad som bör beaktas.

Om du ska anställa en sommararbetare, ska du komma överens om arbetsuppgifter, arbetstid, lön och andra möjliga förmån och villkor. Då när din anställda är minderårig, gäller dig som arbetsgivare ytterligare plikter. Du måste till exempel rikta särskild uppmärksamhet på handledning och anpassning av arbetsuppgifter enligt åldern.

Enligt lagen får du endast låta en ung person utföra ett arbete som inte är oskäligt ansträngande med tanke på hens ålder och som inte stör hens skolgång. Vissa arbeten och uppgifter är begränsade eller helt förbjudna för unga arbetstagare.

Om du anställer en arbetstagare under 15 år ska även dennes vårdnadshavare godkänna anställningsförhållandet.

Läs mer