Att anställa en ung arbetstagare

Som arbetsgivare ska du komma ihåg dina vanliga skyldigheter också vad gäller unga arbetstagare. För en ung arbetstagare lönar det sig att ingå ett skriftligt arbetsavtal samt sköta lönebetalningen och semesterdagarna. Om du anställer en ung person under 18 år omfattas du också av vissa tilläggsskyldigheter i anslutning till anställningsförhållandet.

Enligt lagen får du endast låta en ung person utföra ett arbete som inte är oskäligt ansträngande med tanke på hens ålder och som inte stör hens skolgång. Vissa arbeten och uppgifter är begränsade eller helt förbjudna för unga arbetstagare. Det lönar sig att bekanta sig med anställningsförhållandens specialbestämmelser på Arbetarskyddets webbplats.

Om du anställer en arbetstagare under 15 år ska även dennes vårdnadshavare godkänna anställningsförhållandet.

Fäst särskild uppmärksamhet vid introduktionen för unga arbetstagare och säkerställ att arbetsuppgifterna är lämpliga med tanke på arbetstagarens ålder. Du kan vara den ungas första arbetsgivare och påverka mycket hurdan bild hen får av arbetslivet.

Mer information

Uppdaterad: