Du kan erhålla stöd för att anställa en partiellt arbetsför person

Nyheter

Personer som sökt jobb en längre tid är ofta väldigt motiverade och vill komma in i arbetslivet. Du kan få ekonomiskt stöd för att anställa en partiellt arbetsför person samt för arbetsanpassning.

nainen-puhelin-kannettavatietokone

Numera talar man också om anpassad arbetsförmåga jämsides med partiell arbetsförmåga. Det betyder att arbetsuppgiften anpassas efter personens kompetens och arbetsförmåga, vilket innebär att den partiellt arbetsföra personen är fullt funktionsduglig för ifrågavarande uppgift.

I allmänhet får partiellt arbetsföra personer inkomster även från andra håll, vilket innebär att de kan jobba flexibelt, t.ex. deltid. Ifall det finns behov av säsongarbetskraft i ditt företag, lönar det sig för dig att ta i beaktande partiellt arbetsföra personers möjligheter att erbjuda sin arbetsinsats.

I rekryteringen av en partiellt arbetsför person kan du använda dig t.ex. av arbetsprövning. Även en arbetstränare eller en samordnare för arbetsförmågan kan erbjuda service som reducerar rekryteringsrisken. Om du är intresserad av att anställa en partiellt arbetsför person, lönar det sig dessutom för dig att utreda ifall din kommun erbjuder sysselsättningspremie.

Aiheesta muualla