Samutveckling är en nyttig verksamhetsmodell för att stöda sysselsättningen av partiellt arbetsföra

Nyheter

Man har utvecklat rikligt med metoder och verksamhetsmodeller som stöder sysselsättningen. Kompetenscentret för sociala företag har utvärderat modeller som stöder sysselsättningen av partiellt arbetsföra, och de mest effektiva modellerna verkar förenas av att de har skapats genom gemensam utveckling.

I Finland finns ett stort antal människor som hamnar utanför arbetsmarknaden på grund av strukturella orsaker eller attityder. Denna grupp av partiellt arbetsföra och personer som behöver stöd har en betydande roll när vi strävar efter en sysselsättningsgrad på 80 procent samt lösningar på arbetslöshet och brist på arbetskraft.

Utöver nya arbetsplatser och faktorer behövs stöd, handledning, utbildning, kontinuerligt lärande och anpassning av arbetsuppgifterna för att det ska vara möjligt att utveckla mer mångsidiga och välmående arbetsgemenskaper. Dessutom måste man ändra strukturer och uppfattningar om vad arbete och arbetsförmåga är. Det är vanligt att arbetsförmågan varierar och påverkas av många externa faktorer. En partiellt arbetsför person kan vara fullt arbetsför när arbetsuppgifterna och arbetsförhållandena anpassas så att de passar personens arbetsförmåga.

Man har utvecklat rikligt med metoder som stöder sysselsättningen och åstadkommit goda resultat, men förankringen och spridningen av dem nationellt har varit liten. Ett effektivt sätt att utveckla verksamhetsmodeller och metoder är samarbete mellan serviceproducenter som stöder sysselsättningen, arbetsgivare och sysselsatta personer.

Sociala företag strävar efter att lösa utmaningarna i vårt samhälle och kännetecknas av en stark värde- och missionsinriktning. Sociala företag sätter vid sidan av sina anställda användarna av de tjänster de erbjuder i centrum genom att inkludera dem i den gemensamma utvecklingen av tjänsterna, som har visat sig vara en nyttig verksamhetsmodell. Sociala företag har potential att stärka det finländska samhället så att alla befolkningsgrupper och människor blir beaktade. 

Kompetenscentret för sociala företag har utvärderat 80 modeller som stöder sysselsättningen av partiellt arbetsföra och som har prövats i Finland. De mest effektiva modellerna förenas av samutveckling.

Mer information

Yhteiskehittämällä luodaan kestäviä ratkaisuja työllisyyteen (yyo.fi, på finska)

På Arbetsmarknadstorget kan du läsa mer om sysselsättning av partiellt arbetsföra och om vilka metoder som finns för att bygga upp en mångsidig och välmående arbetsgemenskap.

Läs mer