Yhteiskehittäminen on hyödyllinen toimintamalli osatyökykyisten työllisyyden tukemisessa

Uutinen

Työllistymistä tukevia menetelmiä ja toimintamalleja on kehitetty runsaasti. Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus on arvioinut osatyökykyisten työllisyyttä tukevia malleja, ja vaikuttavimpia malleja näyttää yhdistävän se, että ne on luotu yhteiskehittämällä.

ihmisia-poydan-aaressa

Suomessa on suuri määrä ihmisiä, jotka jäävät työmarkkinoiden ulkopuolelle rakenteellisista tai asenteista johtuvista syistä. Tämä osatyökykyisten ja tukea tarvitsevien ihmisten joukko on merkittävässä roolissa, kun tavoittelemme 80 prosentin työllisyysastetta sekä ratkaisuja työttömyyteen ja työvoimapulaan.

Uusien työpaikkojen ja tekijöiden lisäksi tarvitaan tukea, ohjausta, koulutusta, jatkuvaa oppimista ja työtehtävien mukauttamista, jotta monimuotoisempien ja hyvinvoivien työyhteisöjen kehittäminen olisi mahdollista. Tämän lisäksi on muutettava rakenteita ja käsityksiä siitä, mitä työ ja työkyky ovat. On tavallista, että ihmisen työkyky vaihtelee, ja siihen vaikuttavat monet ulkopuoliset tekijät. Osatyökykyinen henkilö voi ollakin täysin työkykyinen, kun työtehtävät ja työolosuhteet mukautetaan hänen työkyvylleen sopiviksi.

Työllistymistä tukevia menetelmiä on kehitetty runsaasti ja hyviä tuloksia on saatu aikaan, mutta niiden juurruttaminen ja valtakunnallinen levittäminen on jäänyt vähäiseksi. Vaikuttava tapa kehittää toimintamalleja ja menetelmiä on yhteistyö, jossa ovat mukana työllistymistä tukevat palveluntuottajat, työnantajat ja työllistyvät henkilöt.

Yhteiskunnalliset yritykset pyrkivät osaltaan ratkaisemaan yhteiskuntamme haasteita, ja niille on ominaista vahva arvo- ja missiolähtöisyys. Yhteiskunnalliset yritykset asettavat työntekijöidensä ohella keskiöön tarjoamiensa palveluiden käyttäjät ottamalla heidät mukaan palveluiden yhteiskehittelyyn, joka on osoittautunut hyödylliseksi toimintamalliksi. Yhteiskunnallisilla yrityksillä on potentiaalia vahvistaa suomalaista yhteiskuntaa siten, että kaikki väestöryhmät ja ihmiset tulevat huomioiduiksi. 

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus on arvioinut 80 osatyökykyisten työllisyyttä tukevaa mallia, joita on kokeiltu Suomessa. Vaikuttavimpia malleja yhdistää yhteiskehittäminen.

Aiheesta muualla

Yhteiskehittämällä luodaan kestäviä ratkaisuja työllisyyteen (yyo.fi)

Voit lukea Työmarkkinatorilta lisää osatyökykyisten työllistämisestä ja siitä, millaisia keinoja on monimuotoisen ja hyvinvoivan työyhteisön rakentamiseen.

Lue lisää