Notare

Intervjuer Publicerad

"För att bli notarie krävs det i allmänhet högskoleexamen. Juridisk utbildning är en fördel, eftersom man i detta arbete behöver kunskaper om det finländska påföljdssystemet och förvaltningsförfarandet. Dessutom ska notarien ha förmåga att tolka och tillämpa rättens normer i det praktiska arbetet. Även om besluten om strafftid fattas utgående från lagstiftningen ansvarar notarien för de rättsliga motiveringarna till besluten samt utövar prövningsrätt i enskilda fall."

Notaari Emmi Mäkinen
  • Emmi Mäkinen
  • Notarie vid Brottspåföljdsmyndigheten.
  • Studerar till magister i förvaltningsvetenskap vid Östra Finlands universitet.
  • Två års arbetserfarenhet inom branschen.

Berätta kort vad du arbetar med.

Jag fattar beslut om strafftid, där till exempel tidpunkten för villkorlig frigivning fastställs. Jag kontrollerar om domarna är verkställbara, och om det förekommer oklarheter i dem gör jag en begäran om översyn till rätten.

Dessutom skriver jag in frigivning av fångar i datasystemet och ser till att uppgifter om domar överförs till straffregistret. Under tjänstetid gör jag också efterlysningar, till exempel när en fånge har avlägsnat sig från fängelset utan tillstånd.

Jag svarar på förfrågningar om information och ger utlåtanden i ärenden som gäller klienterna. De kan gälla till exempel när fången har frigivits eller vilket straff som hen har avtjänat. Under tjänstetid svarar notarierna dessutom i verkställighetsenhetens telefon, som är avsedd för myndigheter.

Hur har du hamnat i det yrke du valt?

När vi i början av studierna besökte Brottspåföljdsmyndigheten blev jag intresserad av de arbetsmöjligheter som myndigheten erbjuder. Senare såg jag en platsannons där man sökte en verkställighetssekreterare och beslöt mig för att söka tjänsten. När jag hade arbetat ett tag som verkställighetssekreterare märkte jag att jag ville ha mer utmaningar. Snart blev jag notarie, och på den vägen är jag fortfarande.

Beskriv en typisk arbetsdag eller arbetsvecka.

På morgonen börjar jag med att läsa inkomna e-postmeddelanden och kollar i vårt klientdatasystem upp hurdan arbetssituationen kommer att bli under dagen. Därefter granskar jag de domar som kommer till oss elektroniskt från domstolssystemet.

Därefter övergår jag till att fatta beslut om strafftiden. I arbetsdagen kan det också ingå uppgifter som gäller frigivning av fångar samt informationsförfrågningar.  Under dagen svarar jag på samtal som till exempel kommer från andra tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten eller från domstolar.

Dessutom samarbetar jag med andra enheter, som att vi tillsammans med byrån för samhällspåföljder utreder hur verkställigheten av straff framskrider. Vissa fall är så utmanande att vi funderar på hur de kan lösas tillsammans med andra sekreterare och notarier.

Hurdan är din arbetsmiljö eller vilka är dina arbetstider?

Jag jobbar mest på distans. Jag är på kontoret en gång i veckan, men annars får jag välja fritt mellan distansarbete och närarbete. Vår enhet ska ha en notarie eller sekreterare tillgänglig varje dag 8–16.15. Jag arbetar vanligtvis kl. 8–16, men vid behov kan jag använda flextid.

Vilka kunskaper eller egenskaper krävs i yrket?

För att bli notarie krävs det i allmänhet högskoleexamen. Juridisk utbildning är en fördel, eftersom man i detta arbete behöver kunskaper om det finländska påföljdssystemet och förvaltningsförfarandet.

Dessutom ska notarien ha förmåga att tolka och tillämpa rättens normer i det praktiska arbetet. Även om besluten om strafftid fattas utgående från lagstiftningen ansvarar notarien för de rättsliga motiveringarna till besluten samt utövar prövningsrätt i enskilda fall.

Arbetet förutsätter också att man är stresstålig, noggrann och systematisk. Goda IT-färdigheter gör att arbetet löper smidigt, eftersom notarien använder många olika system i sitt arbete. Med en positiv attityd klarar man sig i strömmen av ständiga förändringar.

Vad är det bästa med ditt yrke?

Jag tycker om arbetets mångsidighet. Eftersom fallen är så olika lär jag mig alltid något nytt. Dessutom finns det på vår enhet trevliga kolleger som jag med låg tröskel kan diskutera arbetsrelaterade frågor med.

Vilka är skuggsidorna i yrket eller vad känns utmanande?

Ibland är det svårt att planera arbetsdagen på förhand, eftersom det i någon mån ingår i arbetet att man kan bli avbruten. Om det kommer ett brådskande samtal eller e-post-meddelande måste man avbryta det uppdrag man håller på med och övergå till att sköta det ärende som dök upp. Även brådska och svåra fall kan orsaka stress.

Vad skulle du berätta för en person som överväger att bli notare?

Om brottspåföljdsområdet och expertarbete inom det juridiska området intresserar dig rekommenderar jag att du överväger notariearbetet, vars arbetsbeskrivning är mycket mångsidig.

Hur ser framtiden ut för ditt yrke?

Det är fråga om ett expertarbete där människan är svår att ersätta. Behovet av den service som Brottspåföljdsmyndigheten producerar kommer inte att försvinna i framtiden. Samhällsdebatten leder ofta till sådana förändringar som påverkar också vårt arbete. Det är viktigt att vi utvecklas i takt med tiden.

Dela artikeln