Överrevisor

Intervjuer Publicerad

"Om du vill förbättra världen och göra ett samhälleligt betydelsefullt arbete rekommenderar jag arbete inom staten. Uppgifterna är mångsidiga och utmanande. Det finns många sektorer där man kan arbeta."

Ylitarkastaja Ines Gullichsen
  • Ines Gullichsen
  • Överrevisor vid Statens revisionsverk.
  • Utexaminerad filosofie magister från Åbo universitet med religionsvetenskap som huvudämne.
  • Tio års arbetserfarenhet inom offentlig förvaltning.

Berätta kort vad du arbetar med.

Jag jobbar som överrevisor vid Statens revisionsverk. Mitt arbete består just nu av expertuppgifter av alla de slag som gäller lagen om öppenhetsregistret, till exempel att verkställa lagstiftningen och genomföra en webbtjänst som grundas för detta ändamål. Öppenhetsregistret är en ny myndighetsuppgift och jag ansvarar till exempel för att utbilda intressentgrupper och informera om lagen om öppenhetsregistret. I min arbetsbeskrivning ingår mycket kommunikation med redovisningsskyldiga och med dem som blivit föremål för lobbyverksamhet. De redovisningsskyldiga kallas i allmänhet för lobbyister och föremålen för lobbyverksamheten är statliga tjänsteinnehavare och riksdagsledamöter.

Hur har du hamnat i det yrke du valt?

En gång i tiden gjorde jag högskolepraktik vid staten, och fortsatte sedan med olika visstidstjänster inom den offentliga förvaltningen. Jag har trivts med statens arbetsuppgifter eftersom arbetet är samhälleligt betydelsefullt. Jag upplever att jag har fått flera av mina uppgifter delvis av en slump. Å andra sidan har jag också vågat fatta modiga beslut och stänga dörrar bakom mig för att få intressanta arbetsuppgifter.

Beskriv en typisk arbetsdag eller arbetsvecka.

En typisk arbetsvecka innehåller minst ett tillfälle där jag presenterar öppenhetsregistret för någon intressentgrupp. Ofta funderar vi tillsammans på hur öppenhetsregistret påverkar deras arbete och hur de kan förbereda sig för sina nya lagstadgade skyldigheter. Dessutom kan vi tillsammans med mitt team ordna en utbildning på webben där en större publik har möjlighet att ta del av informationen.

Under veckan har jag ett möte med mitt team som vi kallar en aktualitetsöversikt. Varje vecka ägnar vi en del tid åt att tillsammans planera kommunikationen och utbildningarna om öppenhetsregistret. Då jag inte håller möten, jobbar jag självständigt. Jag gör mycket skriftligt arbete, dvs. planerar till exempel anvisningar och rådgivning till vår nya webbtjänst. Vi låter översätta många texter till webbtjänsten och det är min uppgift att granska översättningarna. Dessutom finns det mycket annat att göra, till exempel att samordna tidtabeller, bokföra arbetstider och hålla gruppmöten.

I hurdan arbetsmiljö eller vilka arbetstider arbetar du?

Jag arbetar i genomsnitt två dagar i veckan på kontoret och i övrigt på distans. Staten har flexibel arbetstid som gör att jag kan börja arbeta tidigt på morgonen. Kvällsevenemang ordnas sällan.

Vilka kunskaper eller egenskaper krävs i yrket?

I detta arbete behöver man kunna hantera omfattande helheter och ha en snabb reaktionsförmåga. Eftersom det är fråga om en helt ny myndighetsuppgift förutsätter arbetet kreativt tänkande och att man tål osäkerhet. Ett öppet sinne är till nytta, eftersom jag har att göra med många olika slags människor. I detta arbete får man inte vara rädd för att diskutera med olika människor och att hålla offentliga anföranden.

Vad är det bästa med ditt yrke?

Det bästa är då vi tillsammans planerar och genomför kommunikation eller utbildning som hjälper de rapporteringsskyldiga att klara av sina skyldigheter i fråga om öppenhetsregistret. Jag tycker om gemensamma diskussioner, där vi löser frågor tillsammans. En av de bästa sakerna med mitt jobb är att få bekanta mig med olika människor och organisationer.

Vilka är skuggsidorna i yrket eller vad känns utmanande?

Tjänstepersonerna har ofta en snäv tidtabell för att slutföra en uppgift. Detta gäller också verkställandet av öppenhetsregistret. När en ny verksamhet inleds måste man förbereda sig på överraskande frågor och situationer. För att bättre kunna förutse eventuella överraskningar måste det egna kunnandet och yrkeskompetensen utvecklas hela tiden.

Vad skulle du berätta för en person som överväger att bli en professor?

Om du vill förbättra världen och göra ett samhälleligt betydelsefullt arbete rekommenderar jag arbete inom staten. Uppgifterna är mångsidiga och utmanande. Det finns många sektorer där man kan arbeta.

Jag vill också lyfta fram teamets betydelse i expertuppgifter inom statsförvaltningen. Arbetet är mycket effektivare och meningsfullare när dialogen med chefen är smidig och kommunikationen inom teamet fungerar. Ett bra team har tydlig ansvarsfördelning, det diskuteras mycket och man planerar och kommer med nya idéer tillsammans.

Hur ser framtiden ut för ditt yrke?

Staten är en pålitlig och trygg arbetsgivare. Det kommer även i framtiden att finnas efterfrågan på tjänstemän som är öppna för nya möjligheter, vill lära sig nytt och är beredda att vid behov uppdatera sin egen kompetens.

Bild: Topian Dean

Dela artikeln