Skogsarbetare

Intervjuer Publicerad

"Skogsbranschens roll i Finland är betydande nu och i framtiden. Det finns gott om arbete för skogsarbetare. I fortsättningen kommer arbetet att bestå särskilt av mycket röjning av plantbeståndet. Lagstiftningen om naturvård kan ändras. Skadeinsekter blir vanligare och i fortsättningen odlas allt mer blandskog. Skogsarbetarens yrke förblir ändå ganska likadant."

Metsuri Juho Onali
  • Juho Onali
  • Skogsarbetare vid Hartola-Forest Ay.
  • Har avlagt skogsbruksingenjörsexamen vid Nikkarilan metsäopisto.
  • 15 års arbetserfarenhet inom branschen.

Berätta kort vad du arbetar med.

Jag är skogsarbetare och mina uppgifter består av att plantera plantor, röja skog och plantskog, förhandsröjning före avverkning samt iståndsättning av ungskog. Dessutom gör jag avverkningsarbeten med motorsåg och fäller gårdsträd.

Hur har du hamnat i det yrke du valt?

Jag har jobbat i skogen med min pappa sedan jag var en liten pojke. Jag gjorde ved, röjde skog med röjkniv och planterade plantor med ett planteringsrör. Därför var skogsarbetaryrket ett naturligt val för mig.

Beskriv en typisk arbetsdag eller arbetsvecka.

Vädret och årstiden påverkar hur min arbetsdag ser ut. På våren kan uppgifterna till exempel vara att plantera granplantor på ett område som nyligen avverkats. På hösten går det åt mer tid för röjningsarbete. Vanligtvis kommer jag till samma arbetsobjekt flera dagar i rad. Jag tar verktygen och föremålen till objektet och börjar jobba.

Hurdan är din arbetsmiljö eller vilka är dina arbetstider?

Jag jobbar i skogen. Jag åker till objektet så fort morgonen gryr och jobbar tills det börjar skymma. En skogsarbetare arbetar alltid utomhus, oavsett vädret.

Vilka kunskaper eller egenskaper krävs i yrket?

Skogsarbetaren måste vara uthållig till sin natur för att orka utföra skogsarbeten under alla slags förhållanden. Man måste vara i gott fysiskt skick eftersom arbetet är ganska tungt och man ibland måste gå i skogen i mycket ojämn eller stenig terräng. Det lönar sig att sträva efter att arbeta ergonomiskt för att spara på krafterna. Skogsarbetaren måste kunna uppfatta avstånd, eftersom trädfällning också måste planeras med tanke på var träden fälls och samlas och var de hämtas. Dessutom måste man respektera naturen i detta arbete.

Vad är det bästa med ditt yrke?

Jag upplever att jag är introvert, och i det här arbetet får jag vara i fred i skogen utan stök. Ingen bedömer heller mitt arbete konstant. Jag upplever att skogen är en plats där jag också blir pigg.

Vilka är skuggsidorna i yrket eller vad känns utmanande?

Yrkets skuggsidor är olika och utmanande väderlek och naturkrafter. Svårast är det på vintern, då det finns mycket snö, det slaskar och temperaturen är nära noll.

Vad skulle du berätta för en person som överväger att bli skogsarbetare?

Det lönar sig att satsa på utrustningen. Det ska finnas högklassiga verktyg, bra skor, hjälm och många ordentliga vinterhandskar. I skogsarbetet måste man vara psykiskt stark. Man klarar sig ensam mitt i naturen om man har tillräckligt med beslutsamhet.

Hur ser framtiden ut för ditt yrke?

Skogsbranschens roll i Finland är betydande nu och i framtiden. Det finns gott om arbete för skogsarbetare. I fortsättningen kommer arbetet att bestå särskilt av mycket röjning av plantbeståndet. Lagstiftningen om naturvård kan ändras. Skadeinsekter blir vanligare och i fortsättningen odlas allt mer blandskog. Skogsarbetarens yrke förblir ändå ganska likadant.

Bild: Sami Mäkinen

Dela artikeln