Specialistläkare, mun- och käkkirurgi

Intervjuer Publicerad

"Inom hälso- och sjukvården är det viktigt med ett genuint intresse för patienterna samt en positiv attityd och goda interaktionsfärdigheter. Om dessa är i skick mår i allmänhet hela arbetsgemenskapen bra och vården av patienterna går smidigt. Det sker ständigt många förändringar i branschen och arbetsmiljön kan vara hektisk. Många problem kan dock lösas i arbetsgemenskapen om sammanhållningen är god och ledarskapet fungerar."

Lääkäri Johanna Snäll
  • Johanna Snäll
  • Specialistläkare i mun- och käkkirurgi och avdelningsöverläkare vid HUS samt biträdande professor vid Helsingfors universitet.
  • Utexaminerad från Helsingfors universitet som medicine licentiat och odontologie licentiat.
  • 20 års arbetserfarenhet inom hälso- och sjukvården.

Berätta kort vad du arbetar med.

Jag är specialist i mun- och käkkirurgi samt avdelningsöverläkare vid HUS. Dessutom arbetar jag som biträdande professor vid Helsingfors universitet. I mitt arbete vid sjukhuset ansvarar jag för jourverksamheten inom mitt specialområde och är chef för ST-läkare och ST-tandläkare. Till mitt arbete vid Helsingfors universitet hör undervisning och forskning. Jag ansvarar också för specialiseringsutbildningen inom mun- och käkkirurgi.

Hur har du hamnat i det yrke du valt?

Yrkesvalet har varit klart för mig, eftersom jag alltid har varit intresserad av naturvetenskaper, människans kropp och välbefinnande. Utöver tankearbete ville jag att mitt arbete också skulle innehålla praktiskt utförande, så jag sökte mig till att studera till tandläkare. Senare kompletterade jag min kompetens genom att avlägga medicine licentiatexamen. Kombinationen av dessa två examina är till enorm hjälp inom mun- och käkkirurgin, eftersom den ger ett bredare perspektiv i mitt nuvarande arbete.

Beskriv en typisk arbetsdag eller arbetsvecka.

Arbetsdagen på sjukhuset inleds alltid med ett morgonmöte. På mötena går man till exempel igenom veckoslutets jourpatienter samt vårdplanerna för patienter som kommer för operation följande vecka. En del av morgnarna är reserverade för kort utbildning.

Sjukhusarbetet omfattar poliklinikarbete, dvs. möten med patienter som kommer med tidsbokning, samt arbete i operationssal och på vårdavdelning. Vården av patienterna planeras och preciseras på olika sätt under veckan. Dessutom omfattar mitt arbete administrativt arbete, såsom verksamhetsplanering och skötsel av frågor som gäller anställningsförhållanden. Vi lägger också mycket tid på att förbättra processerna och vårdkedjorna i anslutning till patienternas vård.

Arbetet vid universitetet medför variation till arbetet på sjukhuset. De har dock mycket gemensamt, eftersom universitetssjukhusets uppgifter omfattar undervisning, utbildning och forskningsarbete. Vården av patienterna ska grunda sig på vetenskapliga bevis. Mitt arbete på sjukhuset stöder mitt arbete vid universitetet, eftersom jag får idéer för forsknings- och undervisningsarbete från det praktiska patientarbetet.

Hurdan är din arbetsmiljö eller vilka är dina arbetstider?

Jag arbetar i sjukhusmiljö. Arbetstiderna varierar eftersom jag ofta har jour. Även om jourernas längd och tidpunkter varierar, gillar jag dem mest.

Vilka kunskaper eller egenskaper krävs i yrket?

Inom hälso- och sjukvården är det viktigt med ett genuint intresse för patienterna samt en positiv attityd och goda interaktionsfärdigheter. Om dessa är i skick mår i allmänhet hela arbetsgemenskapen bra och vården av patienterna går smidigt. Det sker ständigt många förändringar i branschen och arbetsmiljön kan vara hektisk. Många problem kan dock lösas i arbetsgemenskapen om sammanhållningen är god och ledarskapet fungerar.

I arbetet som läkare som utför kirurgi betonas problemlösningsförmåga och förmåga att fatta beslut. Dessutom måste man vara bra på att organisera och vidta åtgärder när situationen kräver det. I chefsarbetet är erfarenhet av sjukhusarbete och god kännedom om de underordnades arbetsuppgifter till stor hjälp.

Vad är det bästa med ditt yrke?

Det bästa med mitt yrke är insikter och förbättringar som åstadkoms i hälso- och sjukvårdsprocesserna.  Det är fint om vi till exempel kan förkorta vårdkedjan för jourpatienter eller påskynda vårdprocessen med hjälp av teamets kompetens och problemlösningsförmåga. Enskilda framgångar i patientarbetet och arbetet med trevliga kollegor värmer också hjärtat.

Vilka är skuggsidorna i yrket eller vad känns utmanande?

Inom hälso- och sjukvården stöter man ibland på orättvisa, brister eller missförhållanden som man inte själv kan påverka. Det är frustrerande. Dessutom råder det ibland brist på resurser och oklara anvisningar.

Vad skulle du berätta för en person som överväger att bli läkare?

Efter grundutbildningen för läkare eller tandläkare finns det många olika möjligheter att utveckla sin egen expertis. Jag rekommenderar att man söker sig till branscher och uppgifter som intresserar mest, eftersom man på så sätt sannolikt trivs i sitt arbete. Genom att vara aktiv kan man i hög grad påverka den egna karriärutvecklingen. Utöver sjukhusvärlden kan läkare och tandläkare arbeta med administrativa uppgifter och öppenvård samt med forskning, utbildning och undervisning. Det finns något för alla.

Hur ser framtiden ut för ditt yrke?

Befolkningen åldras, vilket innebär en utmaning för hälso- och sjukvården i vårt land. Under de närmaste decennierna behöver vi entusiastiska, motiverade och utvecklingsorienterade yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som i sitt hjärta alltid tänker på patientens bästa. Om vi får kvalificerade yrkespersoner inom branschen har vi rimliga förutsättningar att förbli en välfärdsstat.

Dela artikeln