Väktare-expeditionsvakt

Intervjuer Publicerad

"Inom bevakningsbranschen kan man till och med tala om brist på arbetskraft. Även om säkerhetsläget i Finland i allmänhet är bra, finns det mycket arbete inom branschen. På allt fler arbetsplatser har arbetsuppgifterna utvidgats utanför det traditionella väktararbetet, till exempel till kundservice eller användning av datasystem, det vill säga uppgifterna inom branschen blir hela tiden mångsidigare."

  • Namnet publiceras inte på den intervjuades begäran. 
  • Väktare och expeditionsvakt vid ISS Palvelut Oy. 
  • Har avlagt yrkesexamen för väktare vid vuxenutbildningscentret Hyvinkää-Riihimäki ammatillinen aikuiskoulutuskeskus samt tradenom YH-examen vid Södra Karelens yrkeshögskola. 
  • 18 års arbetserfarenhet inom branschen.  

Berätta kort vad du arbetar med.

Jag arbetar som väktare-expeditionsvakt i statens ämbetshus. Jag arbetar med ett arbetspar, vilket i praktiken innebär en uppgiftsfördelning där mitt arbetspar har ett större ansvar för bevakningen och jag ansvarar för husets allmänna och fastighetsrelaterade frågor.  

Hur har du hamnat i det yrke du valt?

Jag kom in i bevakningsbranschen halvt av misstag år 2006. Jag hade inget särskilt intresse för branschen, men jag tänkte att man som väktare kunde skaffa extra inkomster vid sidan av det egentliga dagsarbetet. Det gick dock så att jag började arbeta som väktare på heltid efter att det tidsbundna dagarbetet upphört. Till en början arbetade jag vid växlande platser tills man sökte en heltidsväktare till statens ämbetshus. Jag fick jobbet och är fortfarande på den vägen.  

Beskriv en typisk arbetsdag eller arbetsvecka.

Väktarens viktigaste uppgift är att säkerställa den allmänna säkerheten i ämbetshuset, så arbetsdagarna omfattar mycket kameraövervakning och synlig närvaro på plats. I övrigt är arbetsdagarna mycket varierande, eftersom husets personal vänder sig till väktaren i många slags frågor. Om någon sak eller anordning har gått sönder, slutat fungera eller kräver vägledning i användningen, är väktaren vanligen den första som man frågar om råd. Väktaren fungerar som en slags länk mellan fastighetsägaren och fastighetens hyresgäster, det vill säga ämbetsverken.  

Hurdan är din arbetsmiljö eller vilka är dina arbetstider?

Jag arbetar hela dagen i ämbetshuset och mitt arbete är regelbundet dagsarbete under kontorstid. Det är något mer sällsynt i branschen, eftersom väktare i allmänhet arbetar i skift.  

Vilka kunskaper eller egenskaper krävs i yrket?

Arbetsuppgifterna inom bevakningsbranschen är mångsidiga, så kompetenskraven varierar avsevärt mellan olika arbetsställen. I denna befattningsbeskrivning är det av största vikt att komma överens med olika slags människor. Om du är asocial, är arbetet som väktare i ett ämbetshus sannolikt inte lämpligt för dig. 

Det finns flera olika datasystem, så man måste kunna använda datorer. Språkkunskaper är viktiga och arbetet kräver åtminstone flytande engelska, eftersom många utlänningar besöker huset. På grund av sin mångsidighet kräver arbetet också initiativförmåga och problemlösningsförmåga. 

Vad är det bästa med ditt yrke?

Jag kommer bra överens med personalen i huset och det är trevligt att arbeta med dem. Arbetet är också mångsidigt och varierande och man behöver inte tänka på arbetet på fritiden. Dessutom är det fråga om rent inomhusarbete, vilket åtminstone jag tycker att är positivt. 

Vilka är skuggsidorna i yrket eller vad känns utmanande?

Väktarens arbete är ofta oregelbundet skiftarbete, vilket inte passar alla. En del av arbetsplatserna innehåller mer rutinmässig beredskap som kan kännas tråkig på längre sikt. Det finns också arbetsplatser där uppskattningen för väktaren kunde vara bättre – i allmänhet från kundernas, men ibland också från personalens sida. Den egna arbetsplatsen är på så sätt bra att jag inte lider av något av det som nämns ovan. 

Vad skulle du berätta för en person som överväger att bli väktare?

Det lönar sig att först ta reda på vad väktararbetet egentligen är. Någon kanske tror att arbetet är spännande eller actionfyllt, men det stämmer tyvärr inte. Det lönar sig att diskutera med någon som arbetat längre i branschen om det är möjligt. 

Hur ser framtiden ut för ditt yrke?

Inom bevakningsbranschen kan man till och med tala om brist på arbetskraft. Även om säkerhetsläget i Finland i allmänhet är bra, finns det mycket arbete inom branschen. På allt fler arbetsplatser har arbetsuppgifterna utvidgats utanför det traditionella väktararbetet, till exempel till kundservice eller användning av datasystem, det vill säga uppgifterna inom branschen blir hela tiden mångsidigare.

Dela artikeln