Hjälpmedelstekniker

Yrke Publicerad

Hjälpmedelstekniker planerar och tillverkar individuella hjälpmedel för personer som behöver dem. Hjälpmedelstekniker arbetar i protesverkstäder samt vid företag som tillverkar hjälpmedel och rehabiliteringsanordningar. I detta hantverks- och serviceyrke behövs kreativitet, färdighet att arbeta med händerna, empati och förmåga att komma överens med olika slags människor.

I samarbete med läkaren och den övriga vård- och rehabiliteringspersonalen bedömer hjälpmedelsteknikern behovet av hjälpmedel för att förbättra patientens funktionsförmåga, t.ex. en protes, stödanordning eller ett par specialskodon. Hjälpmedelsteknikern tillverkar vanligen produkten för hand och använder främst naturmaterial som bearbetas med maskiner och andra redskap. I arbetet kombineras hantverksskicklighet med kundservice.

Av hjälpmedelsteknikern krävs förmåga att samverka med olika människor, händighet, problemlösningsförmåga och kreativitet. Examen för hjälpmedelstekniker kan avläggas vid yrkeshögskola.

Apuvälineyritykset- ja klinikat, kuntoutuslaitteita valmistavat yritykset, sairaaloiden ja muiden laitosten apuvälineyksiköt tai yrittäjänä.

Bläddra bland jobbannonser: Hjälpmedelstekniker

Apuvälineteknikon työhön kuuluu apuvälinetarpeen arviointi ja sen perusteella tapahtuva apuvälinepalvelun tuottaminen, joko valmiina tuotteena tai yksilöllisesti apuvälineen suunnitellen ja valmistaen. Ammatissa tulee tuntea erilaiset apuvälineet sekä niiden käytön teoreettinen tausta, joka pohjautuu  kuntoutukseen, tekniikkaan sekä lääke- ja terveystieteisiin. Ihmisen toimintakyvyn arviointitaito on keskeisessä osassa työtä.

Ammatissa vaaditaan hyviä asiakaspalvelutaitoja sekä moniammatillisen yhteistyön osaamista. Työ edellyttää teknistä osaamista, kädentaitoja ja luovuutta. Myös pitkäjännitteisyys ja ongelmanratkaisukyky ovat tarpeen.

Kielitaito on nykyään yhä useammin tarpeen. Yrittäjäosaaminen on tarpeen yrittäjänä toimivilla. Oman alan kehityksen seuraaminen on ammattitaidon kehittämisen edellytys.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella apuvälineteknikoksi (AMK) apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelmassa.

Sök utbildningar (studieinfo.fi)⁠

Apuvälineteknikko on nimikesuojattu ammattinimike. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira myöntää tutkinnon suorittaneille apuvälineteknikoille oikeuden käyttää apuvälineteknikon ammattinimikettä ja rekisteröi heidät.

Ammattipätevyyden kelpoisuusehdot (suomi.fi)

Medianlön

2899 €/m

Privata sektorn

3261 €/m

Offentliga sektorn

2823 €/m

Informationen baserar sig på en medianinkomst, det vill säga på den lön som ligger i mitten av löner ordnade i storleksordning.

Källa: Statistikcentralens lönestrukturstatistiken

Yrkesområde