Överkonstapel

Yrke Publicerad

Överkonstapeln fungerar som fält- eller utredningsgruppledare i krävande yrkesuppgifter och brottsutredningar. Som gruppledare planerar konstapeln arbetet, fördelar uppgifterna bland de övriga konstaplarna och svarar för verksamheten under sin arbetstur. Överkonstapeln arbetar vid lokalpolisen, rörliga polisen, centralkriminalpolisen eller skyddspolisen.

I fältarbetet deltar överkonstapeln i patrullering och brottsundersökning. Kriminalpolisarbetet sköts i huvudsak som kontorsarbete. I fältarbetet tillämpas treskiftsarbete och i brottsbekämpningsarbetet har man i allmänhet dagarbete.

I yrket fordras praktisk ledarförmåga, flexibilitet, lägeskontroll och beredskap att fatta snabba beslut. Behörighetskrav är examen för polisbefäl. Den som har avlagt grundexamen för polis kan söka sig till utbildningen efter att ha skaffat sig två års arbetserfarenhet.

Poliisin organisaation yksiköt.

Bläddra bland jobbannonser: Överkonstapel

Ylikonstaapelin työssä tarvitaan käytännön johtamis- ja esimiestaitoa. Ylikonstaapelin tulee hallita johtamiseen liittyvät vuorovaikutustilanteet sekä pystyä vaikuttamaan henkilöstön kehittämiseen. Koska työvuoron tapahtumia ei voida yleensä tarkasti ennakoida, edellyttää työ joustavuutta ja erilaisten tilanteiden hallintaa.

Päivittäistyön johtaminen on alipäällystölle kuuluva vastuullinen tehtävä. Varsinkin poliisin kenttätehtävissä tilanteiden äkillisyys vaatii nopeita, oikeita ratkaisuja. Nopea reagointikyky yhdistettynä rauhallisuuteen on välttämätön.

Ratkaisut vaikuttavat usein suoraan omaan ja toisten turvallisuuteen.Alipäällystö kantaa vastuun ratkaisuistaan. Poliisitointa koskevat säännöt ja ohjeet on hallittava täsmällisesti.

Poliisialipäällystöön kuuluvan on huolehdittava myös alaistensa hyvinvoinnista ja hallittava tarvittaessa traumojen jälkipuinti.

Poliisin koulutus tapahtuu Poliisiammattikorkeakoulussa. Poliisin perustutkinto on poliisi (AMK). Poliisin perustutkinto antaa kelpoisuuden miehistövirkoihin, esimerkiksi vanhemmaksi konstaapeliksi. Tutkinto antaa valmiuden työskennellä sekä rikostutkinnassa että valvonta- ja hälytystoiminnan tehtävissä.

Peruskoulutuksen ja työkokemuksen jälkeen voi hakeutua erilaisiin jatko- ja täydennyskoulutuksiin. Poliisialipäällystön erikoistumisopinnot antavat kelpoisuuden alipäällystövirkoihin, esimerkiksi ylikonstaapeliksi. Ammatilliset erikoistumisopinnot ja muu täydennyskoulutus suuntaavat esimerkiksi moottoripyöräpoliisiksi, venepoliisiksi, koiranohjaajaksi tai rikospaikkatutkijaksi.

Sök utbildningar (studieinfo.fi)⁠

Alipäällystöön kuuluvilta poliisimiehiltä edellytetään poliisialipäällystötutkinto tai poliisipäällystön tutkinnon A-osan suorittaminen taikka korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys tehtäväalueeseen.

Medianlön

4314 €/m

Offentliga sektorn

4314 €/m

Informationen baserar sig på en medianinkomst, det vill säga på den lön som ligger i mitten av löner ordnade i storleksordning.

Källa: Statistikcentralens lönestrukturstatistiken