Psykoterapeut

Yrke Publicerad

En psykoterapeut är en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som erbjuder psykoterapi, dvs. samtalsterapi, för personer som kämpar med olika psykiska problem. Psykoterapeuten är en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården med psykoterapeututbildning som är en tilläggsutbildning. Psykoterapeuten kan vara till exempel psykolog, sjukskötare eller läkare. I yrket krävs goda interaktionsfärdigheter, empati och problemlösningsförmåga.

Terveydenhuolto, terveys- ja sosiaalialan yritykset, julkihallinto, järjestöt tai yrittäjinä.

Bläddra bland jobbannonser: Psykoterapeut

Psykoterapeutin ammatissa on hallittava erilaiset terapeuttiset menetelmät. Työ edellyttää laajan teoreettisen tiedon soveltamista käytännön ongelmiin. Ammatissa keskeistä on toimiva vuorovaikutus asiakkaan kanssa, joka edellyttää psykoterapeutilta vuorovaikutustaitojen lisäksi taitoa kuunnella ja keskustella rakentavasti. Ihmisläheisessä työssä on tärkeää tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa sekä pystyä asettumaan asiakkaan asemaan ja ymmärtämään tämän tuntemuksia ja kokemuksia.

Psykoterapeutin työ on vaativaa ihmissuhdetyötä, joka edellyttää oman persoonallisuuden käyttöä työvälineenä. Oman persoonallisuuden käyttö työvälineenä edellyttää oman persoonallisuuden tuntemista. Empaattisuudesta on etua työssä. Hyvä psykoterapeutti tuntee myös omat vahvuutensa ja heikkoutensa sekä osaa asettaa rajat työlleen.

Terapia on pitkäjännitteistä työtä, joka edellyttää sitoutumista ja kärsivällisyyttä. Työssä on siedettävä pitkäjännitteisesti myös ristiriitoja ja ongelmia. Ammatissa tarvitaan ongelmanratkaisutaitoa, sillä psykoterapeutin täytyy osata auttaa asiakastaan tunnistamaan ja ratkaisemaan heidän psyykkisiä ongelmiaan ja haasteitaan. Ammatissa tulee pystyä itsenäiseen työskentelyyn, mutta myös työskentelyyn moniammatillisen ryhmän jäsenenä. Alan kehitystä on seurattava jatkuvasti.

Psykoterapeutiksi kouluttautuminen edellyttää aina soveltuvaa pohjakoulutusta. Soveltuvia pohjakoulutuksia psykoterapeuttikoulutukseen ovat esimerkiksi psykologian maisteri, lääketieteen lisensiaatti tai muu soveltuva terveydenhuollon tai sosiaalialan ylempi korkeakoulututkinto tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva ammattikorkeakoulututkinto. 

Psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttämisen edellytyksenä on yliopiston tai yliopiston yhdessä muun kouluttajaorganisaation kanssa järjestämä täydentävä psykoterapeuttikoulutus, jota voivat antaa ne yliopistot, joilla on psykologian tai lääketieteellisen alan koulutusvastuu.

Sök utbildningar (studieinfo.fi)⁠

Psykoterapeutti on suojattu ammattinimike. Psykoterapeutin koulutus edellyttää soveltuvaa terveydenhuollon pohjakoulutusta ja aikaisempaa riittävää kliinistä työkokemusta. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira merkitsee terveydenhuollon ammattihenkilöistä ylläpidettävään rekisteriin ammattinimikettä käyttämään oikeutetun ammattihenkilön.

Ammattipätevyydet (suomi.fi)

Medianlön

3941 €/m

Privata sektorn

4148 €/m

Offentliga sektorn

3898 €/m

Informationen baserar sig på en medianinkomst, det vill säga på den lön som ligger i mitten av löner ordnade i storleksordning.

Källa: Statistikcentralens lönestrukturstatistiken

Yrkesområde