Väktare

Yrke Publicerad

Syftet med väktarens arbete är att förebygga olika säkerhetsrisker. Väktare arbetar för bevakningsföretag. För att kunna arbeta i yrket förutsätts en krävande utbildning samt kunskaper i kundservice, kreativitet och initiativförmåga.

Väktaren rör sig till fots och med bil, kontrollerar arbetsobjekten periodvis och rapporterar om sitt arbete. Om problem dyker upp reds de ut och väktaren tar vid behov kontakt till alarmcentralen eller myndigheterna. Arbetet är ofta kvälls- och nattarbete.

Utbildning i branschen har anordnats vid vuxenutbildningscentra. Läroavtalsutbildning är en annan möjlighet.

Turvallisuus- ja vartiointialan yritykset. 

Bläddra bland jobbannonser: Väktare

Vartijan ammatissa tulee osata arvioida erilaisia turvallisuusriskejä ja uhkia sekä tunnistaa epäilyttävää tai poikkeavaa käytöstä. Uhkaaviin tilanteisiin on kyettävä reagoimaan nopeasti, mutta järkevästi. Tilanteiden hoitaminen edellyttää vartijalta erinomaisia kommunikaatio- ja keskustelutaitoja, jotta yhteistyö muiden ammattilaisten kanssa sujuu jouhevastui, eikä uhkaavat tilanteet pääse muodostumaan vaarallisiksi. Kiireisissä ja stressaavissa tilanteissa vartijan tulee säilyttää hyvä itsehillintä.

Vartijan on tunnettava lainsääsädännön vartijalle asettamat velvollisuudet ja oikeudet sekä noudatettava myös muita annettuja ohjeita. Työ on itsenäistä ja vastuullista, ja asiakaspalvelutaidot ovat välttämättömiä. Myös ensiaputaitoja tarvitaan. Teknistä osaamista vaaditaan turvallisuuteen liittyvien laitteiden, kuten valvontakameroiden ja hälytysjärjestelmien kanssa.

Hyvä fyysinen kunto on usein tarpeen, sillä työpäivän aikaan saattaa joutua seisomaan ja kävelemään paljon. Työaikojen epäsäännöllisyys ja yötyöt asettavat omat vaatimuksensa.

Vartioimisliikkeen palveluksessa toimivalta vaaditaan  vartijan koulutuksen suorittamista sekä poliisiviranomaisen myöntämää vartijakorttia. Vartijan peruskoulutus muodostuu väliaikaisen vartijan koulutuksesta (40 tuntia) sekä vartijan koulutuksesta (80 tuntia), jotka ovat myös osa turvallisuusalan ammattitutkintoa. Väliaikaisen vartijan koulutus tulee suorittaa ensin, ja se on voimassa 4 kuukautta.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa turvallisuusalan perustutkinnon (turvallisuusvalvoja). Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös turvallisuusalan ammattitutkinto ja turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto. Toisen asteen ammatillisen tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella.  

Ammattikorkeakoulussa järjestetään turvallisuusalan koulutusta osana liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoa tradenomi (AMK), turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus. 

Sök utbildningar (studieinfo.fi)⁠

Vartijaksi voidaan hyväksyä 18 vuotta, mutta ei 68 vuotta täyttänyt, rehellinen ja luotettava sekä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva henkilö, jolla on vartijakortti.

Vartijan ammattipätevyydet (suomi.fi)

Medianlön

2634 €/m

Privata sektorn

2627 €/m

Offentliga sektorn

3407 €/m

Informationen baserar sig på en medianinkomst, det vill säga på den lön som ligger i mitten av löner ordnade i storleksordning.

Källa: Statistikcentralens lönestrukturstatistiken