Fastighetstjänster

Yrkesområde

Fastighetstjänsterna omfattar skötsel och underhåll av fastigheter och gårdsområden, städ- och rengöringstjänster samt säkerhetstjänster för fastigheter. Med hjälp av fastighetstjänsterna hålls fastigheterna fungerande, trivsamma och trygga. En fastighet som sköts kan till exempel vara ett bostadshöghus, en offentlig byggnad, en kontors- och affärsfastighet eller en trafikplats, såsom en stationsplattform eller en parkeringsplats.  Utöver fastighetsskötsel och städtjänster kan företagen i branschen vara specialiserade på disponenttjänster, säkerhetstjänster för fastigheter, tekniska tjänster såsom värme, vatten, ventilation och el, eller lokaltjänster.

Yrken

Intervjuer