Finans- och försäkringsbranschen

Yrkesområde

Företag inom finans- och försäkringsbranschen erbjuder sina kunder bank-, försäkrings- och investeringstjänster. Bankernas viktigaste uppgifter är att ta emot insättningar och bevilja krediter till både person- och företagskunder. Försäkringsbolagen säljer försäkringar som skyddar mot ekonomiska förluster till följd av olyckor och oväntade händelser. Försäkringsbolagen sköter också arbetspensions- och olycksfallsförsäkringar som ingår i den lagstadgade sociala tryggheten. 

Yrken

Intervjuer