Fostran, undervisning och utbildning

Yrkesområde

Syftet med arbetet inom fostran, utbildning och undervisning är att ge kunskaper och färdigheter för olika områden i livet samt att stödja och främja barns, ungas och vuxnas växande, lärande och kompetens. Fostran, utbildning och undervisning har en viktig roll i att öka välfärden i samhället och människors bildning. Fostringsuppgiften betonas i synnerhet i grundskolan och på daghemmen. Arbetsplatserna inom branschen finns i allmänhet inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, vid gymnasier, inom yrkesutbildningen, vid yrkeshögskolor, på universitet, inom vuxenutbildning, inom det fria bildningsarbetet och vid läroanstalter som ger grundläggande konstundervisning. Dessutom bedrivs forsknings- och utvecklingsarbete inom branschen.

Yrken

Intervjuer