Kommunikation

Yrkesområde

Kommunikation innebär att förmedla information och dess uppgift är att berätta vad som händer i samhället och i världen. Nyheter och meddelanden förmedlas via olika medier, såsom tv, radio, webbplatser samt tidningar och tidskrifter. Till arbetsuppgifterna inom kommunikationsbranschen hör innehållsproduktion i form av bilder, texter och videor i olika kanaler samt expertis inom sociala medier. I synnerhet inom journalistiken har etiken en central roll eftersom nyhetsrapporteringen formar människornas världsbild och deras sätt att uppfatta verkligheten. I organisationers kommunikation framhävs information, kommunikation med medier och intressentgrupper, rykteshantering och intern kommunikation.

Yrken

Intervjuer