Miljöbranschen

Yrkesområde

Yrkesutbildade personer inom miljöbranschen arbetar med miljövård och miljöskydd. En viktig uppgift inom miljövården är avfallshanteringen, det vill säga att samla in och behandla avfall från människans verksamhet. Miljövården påverkar miljöns välbefinnande genom att man förhindrar eller minskar utsläpp av skadliga ämnen i naturen samt sanerar mark och vatten. Målet med miljöskyddet är en god miljöstatus och ekologiskt hållbar utveckling. Inom miljöbranschen kan man arbeta till exempel inom statens miljöförvaltning, i kommuner, vid forskningsinstitut samt vid miljöorganisationer och -företag.

Yrken

Intervjuer