Ohjeita vuorotteluvapaaseen

News

Mahdollinen vuorotteluvapaan lakkauttaminen on lisännyt vapaan kysyntää. Jos olet kiinnostunut vapaalle jäämisestä, tämän ohjeen avulla voit selvittää oikeutesi vuorotteluvapaaseen.

Kuvassa on kannettava tietokone pöydällä jossa on työmarkkinatori -sivusto auki.

Mikä on vuorotteluvapaa?

Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä työnantajansa kanssa tekemänsä vuorotteluvapaasopimuksen mukaisesti vapautuu määräajaksi työnteosta.

Ohjeita vuorottelijalle

Vuorotteluvapaalle jääminen edellyttää
•    20 vuoden työhistoriaa tai 5 vuotta työssäoloa, että voi jäädä uudelleen
•    Työaika yli 75 % alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän työajasta
•    13 kuukauden työssäoloedellytys samaan työnantajaan; voi sisältyä yhteensä enintään 30 päivää palkatonta poissaoloa
•    Vapaa kestää vähintään 100 ja enintään 180 kalenteripäivää.
•    Vuorottelukorvaus on 70 % siitä työttömyyspäivärahasta, jota saa jos jää työttömäksi – lapsikorotuksia ei oteta huomioon, kun korvausta lasketaan

Vuorottelijan on syytä ennen vuorottelusopimuksen tekemistä selvittää työhistoriaedellytyksen täyttyminen omasta työttömyyskassastaan tai Kansaneläkelaitoksen toimistosta.

TE-toimistolle on hyvissä ajoin ennen vuorotteluvapaan alkamista toimitettava:

 • vuorottelusopimus alkuperäisenä
 • kopio sijaisen työsopimuksesta tai muu luotettava selvitys sijaisen palkkaamisesta vuorotteluvapaan ajaksi
 • erillinen selvitys työnantajalta vuorottelijan palkattomista poissaoloista välittömästi vapaata edeltävän 13 kuukauden ajalta Huom! todistus ei saa olla kuukautta vanhempi ja se on toimitettava, vaikkei poissaoloja olisikaan

Työ- ja elinkeinotoimistolle on vuorotteluvapaata pidennettäessä ennen pidennyksen alkua toimitettava:

 • pidennystä koskeva vuorottelusopimus tai vastaava työnantajan ja työntekijän välinen sopimus,
 • joka on tehty viimeistään kaksi kuukautta ennen alkuperäisen vuorotteluvapaan päättymistä
 • kopio sijaisen työsopimuksesta tai aiemman työsopimuksen jatkamisesta

Vuorottelukorvauksen maksajalle (työttömyyskassa tai Kela) on toimitettava:

 • vuorottelukorvaushakemus
 • palkkatodistus vähintään 52 viikon ajalta vuorotteluvapaata edeltäviltä täysiltä palkanmaksukausilta
 • kopio vuorottelusopimuksesta

Työ- ja elinkeinotoimisto antaa maksajalle työvoimapoliittisen lausunnon sen jälkeen, kun vuorotteluvapaan työvoimapoliittisten edellytysten täyttyminen on tutkittu ja kaikki tarvittavat todistukset ja selvitykset on saatu.

Lapin TE-toimiston vuorotteluvapaan yhteystiedot:

 • 0295 039 506
 • vuorotteluvapaa.lappi@te-toimisto.fi