Planera introduktionen för sommarjobbaren omsorgsfullt

Nyheter

Många unga börjar snart sommarjobba. Det innebär att arbetsgivare som anställt sommarjobbare står inför planering av introduktionen. För unga arbetstagare som är i början av sin karriär framhävs introduktionens betydelse särskilt.

En ordentlig introduktion stöder den unga arbetstagarens förankring i arbetslivet. Chefen har huvudansvaret för introduktionen av den anställda, men även andra, mer erfarna arbetstagare kan delta i introduktionen och handledningen.

Introduktionen ska planeras väl innan en ny arbetstagare inleder sitt anställningsförhållande. Det innebär till exempel att man reserverar tillräckligt med tid för introduktionen, väljer personer som deltar i introduktionen och kontrollerar att introduktionsmaterialet är aktuellt.

När en ny arbetstagare inleder sitt arbete ska hen ges tillräcklig information om arbetsplatsens mål och verksamhet samt om hens egna arbetsuppgifter och deras mål. Det lönar sig att berätta för den anställda vem hen kan be om hjälp vid behov.

Dessutom ska man tillsammans med den nya arbetstagaren gå igenom anställningsfrågor som gäller till exempel lön, arbetstid, frånvaro samt arbetstagarens rättigheter och skyldigheter.

När arbetstagaren efter den inledande introduktionen börjar sköta sina arbetsuppgifter fortsätter introduktionen ofta vid sidan av arbetet. I detta sammanhang ska handledaren svara på de frågor som den anställda funderar på, följa upp den anställdas kompetens och även informera den anställda om möjligheter att utveckla kompetensen. Det är viktigt att ge respons till den anställda.

På Jobbmarknaden hittar du information om hur du introducerar en ny arbetstagare och vad som ska beaktas när du anställer en ung arbetstagare. Dessutom har Arbetshälsoinstitutet sammanställt en checklista med tio punkter som det lönar sig att utnyttja om en ny sommarjobbare ska börja på er arbetsplats. Checklistan finns på Arbetshälsoinstitutets webbplats.

Läs mer

Mer information

Perehdyttäjän TOP 10 -muistilista (ttl.fi, på finska)