Suunnittele kesätyöntekijän perehdytys huolellisesti

Uutinen

Monella nuorella on kesätyöt pian alkamassa. Se tarkoittaa, että kesätyöntekijöitä palkanneilla työnantajilla on edessä perehdytyksen suunnittelu. Työuransa alussa olevilla nuorilla työntekijöillä perehdytyksen merkitys korostuu erityisesti.

Kunnollinen perehdytys tukee nuoren työntekijän kiinnittymistä työelämään. Päävastuu työntekijän perehdyttämisestä on esihenkilöllä, mutta perehdyttämiseen ja opastamiseen voivat osallistua myös muut, kokeneemmat työntekijät.

Ennen kuin uusi työntekijä aloittaa työsuhteensa, perehdytys täytyy suunnitella hyvin. Se tarkoittaa esimerkiksi riittävän ajan varaamista perehdyttämiseen, perehdyttämiseen osallistuvien henkilöiden valitsemista ja perehdytysmateriaalien ajantasaisuuden tarkistamista.

Kun uusi työntekijä aloittaa tehtävässään, hänelle täytyy antaa riittävät tiedot työpaikan tavoitteista ja toiminnasta sekä hänen omista työtehtävistään ja niiden tavoitteista. Työntekijälle on hyvä kertoa, keneltä hän voi kysyä tarvittaessa apua.

Lisäksi uuden työntekijän kanssa täytyy käydä läpi esimerkiksi palkkaukseen, työaikaan, poissaoloihin sekä työntekijän oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvät työsuhdeasiat.

Kun työntekijä alkaa alkuperehdytyksen jälkeen hoitaa työtehtäviään, perehdytys usein jatkuu työnteon ohessa. Tässä yhteydessä perehdyttäjän täytyy vastata työntekijää askarruttaviin kysymyksiin, seurata työntekijän osaamista ja antaa työntekijälle tietoa myös osaamisen kehittämismahdollisuuksista. Palautteen antaminen työntekijälle on tärkeää.

Löydät Työmarkkinatorilta tietoa uuden työntekijän perehdyttämisestä ja siitä, mitä täytyy huomioida nuoren työntekijän palkkaamisessa. Lisäksi Työterveyslaitos on koonnut kymmenen kohdan muistilistan, jota kannattaa hyödyntää, jos työpaikallanne on aloittamassa uusi kesätyöntekijä. Löydät muistilistan Työterveyslaitoksen verkkosivuilta.

Lue lisää

Aiheesta muualla

Perehdyttäjän TOP 10 -muistilista (ttl.fi)