Jag är intresserad av att sysselsätta mig själv

Sätten att arbeta förändras och öppnar nya möjligheter för dig att sysselsätta dig själv. Utöver traditionellt lönearbete och företagande kan du också sysselsätta dig exempelvis som lättföretagare, frilansare eller närståendevårdare. På Jobbmarknaden hittar du information om många olika sätt att sysselsätta dig själv.

Som närståendevårdare tar du hand om en närstående person som har en sjukdom eller funktionsnedsättning eller som annars behöver särskild omsorg och inte klarar av sin vardag själv. Samtidigt sysselsätter närståendevårdaren sig själv.

Behovet av närståendevård kan uppstå när en närstående person insjuknar, åldras eller skadas eller när ett barn som behöver särskilt stöd föds. Närståendevård kan alltså behövas förutom av äldre personer även av barn och personer i arbetsför ålder.

Situationerna inom närståendevården varierar beroende på hur mycket eller hur länge din närstående behöver stöd. Du kan få stöd för närståendevård när du ingår ett avtal om närståendevård med din kommun.

På Närståendevårdarnas förbunds webbplats kan du läsa mer om närståendevård.

Läs mer
Mer information

I frivillig- eller talkoarbete utför du sedvanligt allmännyttigt arbete som du inte får lön för.

I frivillig- och talkoarbete utför du sedvanligt allmännyttigt arbete som du inte får lön för. Du kan göra dem flexibelt när det passar dig. Även om du inte får lön för arbetet kan du få erfarenhet och kompetens som hjälper dig att hitta sysselsättning. 

Ditt frivillig- och talkoarbete kan till exempel vara 

  • arbete vid idrottstävlingar eller andra offentliga tillställningar, 
  • arbete i olika kamratstödsgrupper,
  • verksamhet genom olika föreningar, 
  • deltagande i samhällelig verksamhet eller
  • sedvanlig grannhjälp eller motsvarande verksamhet, då du till exempel hjälper släktingar eller andra bekanta med din arbetsinsats. 

Måltider eller annan vanlig servering i samband med frivilligarbete och talkoarbete är inte lön. Ditt arbete är också oavlönat när du ersätts för kostnaderna för till exempel en kollektivtrafikbiljett, kilometerersättning för användning av egen bil eller kostnader för att ha använt din egen telefon i arbetet. 

Om du är arbetslös, kontrollera hur frivillig- och talkoarbete påverkar ditt utkomstskydd. Om frivilligarbetet är oavlönat och sedvanligt allmännyttigt arbete enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa kan du utföra det som arbetslös utan att förlora rätten till utkomstskydd för arbetslösa.

Läs mer
Mer information

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)