AN24, KOTO24, UF-centret-24 – tre stora reformer
Anvisningar

Arbets- och näringsministeriet har utarbetat anvisningar för kommunerna om planen för ordnande av arbetskraftsservice. Syftet med planen är att hjälpa kommunerna att identifiera väsentliga frågor och teman i anslutning till ordnandet av arbetskraftsservicen redan när sysselsättningsområdena bildas. Planen ska lämnas in till ANM 31.10.2023 tillsammans med de övriga dokument som krävs.

Anvisningar till kommunerna om planen för ordnande av arbetskraftsservice (pdf)

Som stöd för beredningen har arbets- och näringsministeriet sammanställt anvisningar för kommunerna om förfarandet vid inlämnande och behandling av sysselsättningsområdenas anmälningar. Av anvisningarna framgår bl.a. vilka handlingar kommunerna ska lämna in till arbets- och näringsministeriet och med vilken tidtabell och process behandlingen av anmälningarna framskrider.

Anvisningar om inlämning och behandling av sysselsättningsområdenas anmälningar (pdf)