TE24, KOTO24, KEHA24 – kolme mittavaa uudistusta
Toimeenpanon käsikirja

TE-palvelut 2024- ja KOTO24-uudistuksen toimeenpanon käsikirjan ensimmäinen osio on valmistunut. Käsikirja on toteutettu yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Käsikirjan ensimmäiseen osaan on koottu tärkeimpiä huomioitavia seikkoja uudistuksen toimeenpanoon liittyen. Käsikirjan teemat ovat aikataulu, suunnitelma, järjestämisvastuu, palvelusuunnittelu, rahoitus, kotoutumislain kokonaisuudistus (KOTO24), hankinnat ja digiasiat.

Käsikirjan toinen osa, joka on yksityiskohtaisempi ja laajempi, ilmestyy toukokuussa.