TE24, KOTO24, KEHA24 – kolme mittavaa uudistusta
Toimeenpanon käsikirja

TE24- ja KOTO24 -uudistusten toimeenpanon käsikirjan osat ovat valmistuneet. Käsikirjat on toteutettu yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön sekä muiden uudistuksessa mukana olevien tahojen kanssa.

Käsikirjan ensimmäiseen osaan on koottu tärkeimpiä huomioitavia seikkoja uudistuksen toimeenpanoon liittyen. Käsikirjan teemat ovat aikataulu, suunnitelma, järjestämisvastuu, palvelusuunnittelu, rahoitus, kotoutumislain kokonaisuudistus (KOTO24), hankinnat ja digiasiat.

Käsikirjan toinen osa on yksityiskohtaisempi ja laajempi ja sen teemoja ovat toimeenpanon valtakunnallinen ohjaus, työllisyysalueiden valmistelu ja muodostaminen, palvelukokonaisuudet, henkilöstön siirtoihin liittyvät toimenpiteet sekä toimeenpanon tiekartta vuodelle 2023.

Toimeenpanon käsikirjaan liittyvät yhteyshenkilöt (pdf)