TE24, KOTO24, KEHA24 – kolme mittavaa uudistusta
Toimeenpanon tiekartta ja käsikirja

Tiekartta TE24 ja KOTO24 -uudistuksen toimeenpanon valmistelun avuksi

TE24 ja KOTO24 -uudistuksen valmisteluryhmien avulla on koottu toimeenpanon valmistelun tiekartta vuodelle 2024. Tavoitteena on, että tiekartta tukee toimijoita alueellisessa toimeenpanon valmistelutyössä ja tuo selkeyttä tehtäviin sekä aikatauluihin.

Valmisteluryhmät listasivat oman ryhmänsä kriittisimmät tehtävät, jotka on oltava valmiina järjestämisvastuun sujuvan siirtymän tueksi vuoden 2024 aikana. Tiekartan avulla tunnistetaan tehtävien yhdyspinnat sekä päällekkäisyydet. Tiekartta palvelee myös runkona tuleville viestinnän toimenpiteille ja toteuttajille.

Tiekarttaan listattiin reippaasti yli 200 tehtävää ja huomiota. Tiekartta päivittyy pitkin matkaa.

TE24 valmistelun tiekartta (ladattava pp-esitys)  Huom! Tiekartta on avoinna heinäkuuhun saakka.

TE24- ja KOTO24 -uudistuksen toimeenpanon käsikirja

TE24- ja KOTO24 -uudistusten toimeenpanon käsikirjan osat ovat valmistuneet. Käsikirjat on toteutettu yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön sekä muiden uudistuksessa mukana olevien tahojen kanssa.

Käsikirjan ensimmäiseen osaan on koottu tärkeimpiä huomioitavia seikkoja uudistuksen toimeenpanoon liittyen. Käsikirjan teemat ovat aikataulu, suunnitelma, järjestämisvastuu, palvelusuunnittelu, rahoitus, kotoutumislain kokonaisuudistus (KOTO24), hankinnat ja digiasiat.

Käsikirjan toinen osa on yksityiskohtaisempi ja laajempi ja sen teemoja ovat toimeenpanon valtakunnallinen ohjaus, työllisyysalueiden valmistelu ja muodostaminen, palvelukokonaisuudet, henkilöstön siirtoihin liittyvät toimenpiteet sekä toimeenpanon tiekartta vuodelle 2023.

Toimeenpanon käsikirjaan liittyvät yhteyshenkilöt (pdf)