Att bekämpa fördomar och öka kunskapen sänker tröskeln för att anställa partiellt arbetsföra

Nyheter

Jobbkanalen Ab, som varit verksamt sedan hösten 2022, sysselsätter partiellt arbetsföra arbetssökande som har den allra svåraste ställningen på arbetsmarknaden. Den första av Arbetskanalens arbetstagare sysselsattes inom handeln i januari. Förutsättningarna för att företagen ska ta mod till sig att sysselsätta partiellt arbetsföra i större utsträckning än i nuläget, är att bekämpa fördomar och sprida mer information om att sysselsätta partiellt arbetsföra personer.

tyokanava-hahmo-kavelee-tolppien-paalla-iso-kuva

Den första partiellt arbetsföra personen som sysselsattes via Jobbkanalen Ab är teckenspråkig. Personen arbetar med mångsidiga uppgifter i anslutning till skötseln av butiken i varuhuset Tokmanni.

Före arbetet inleddes bekantade sig Arbetskanalens anställda och servicechefen med arbetsuppgifterna som Tokmanni definierat. På så sätt säkerställdes att uppgifterna är lämpliga för arbetstagaren och att det är möjligt att lyckas i arbetet. Tokmanni har skräddarsytt arbetsuppgifter med hjälp av Jobbkanalens servicechefer och även medlemmarna i arbetsgemenskapen har lärt sig nya verksamhetssätt. Med hjälp av dessa metoder har arbetet gått bra.

Tokmanni tror att tröskeln för att anställa partiellt arbetsföra personer sänks genom att bekämpa fördomar och dela mer information om hur man sysselsätter partiellt arbetsföra. Tokmannis butikschef Marika Pöntinen skickar sina hälsningar till företag som funderar på att sysselsätta partiellt arbetsföra.

– Jag rekommenderar – det finns alltid behov av ett par händer. Vi måste ge alla en chans.

I Jobbkanalens kundberättelse kan du läsa mer om sysselsättningen av den första arbetstagaren som sysselsattes via Jobbkanalen Ab.

Työkanavan ensimmäinen työntekijä työllistyi kaupan alalle (tyokanava.fi, på finska)

Läs mer