Ennakkoluulojen kitkeminen ja tiedon lisääminen madaltavat kynnystä osatyökykyisten palkkaamiseen

Uutinen

Syksystä 2022 asti toiminut Työkanava Oy työllistää kaikkein vaikeimmassa työmarkkina-asemassa olevia osatyökykyisiä työnhakijoita. Ensimmäinen Työkanavan työntekijä työllistyi kaupan alalle tammikuussa. Edellytyksinä sille, että yritykset rohkaistuisivat työllistämään osatyökykyisiä henkilöitä nykyistä enemmän, ovat ennakkoluulojen kitkeminen ja laajempi tiedon jakaminen osatyökykyisten työllistämisestä.

Ensimmäinen Työkanava Oy:n kautta työllistynyt osatyökykyinen henkilö on viittomakielinen. Hän työskentelee monipuolisissa myymälän hoitoon liittyvissä tehtävissä tavaratalo Tokmannilla.

Ennen työn aloittamista Työkanavan työntekijä ja palveluesihenkilö kävivät tutustumassa Tokmannin määrittelemiin työtehtäviin. Näin varmistettiin, että tehtävät ovat sopivia työntekijälle ja onnistuminen työssä on mahdollista. Tokmannilla on räätälöity työtehtäviä Työkanavan palveluesihenkilöiden avustuksella, ja myös työyhteisön jäsenet ovat opetelleet uudenlaisia toimintatapoja. Näiden keinojen avulla työskentely on lähtenyt sujumaan hyvin.

Tokmannilla uskotaan, että kynnys osatyökykyisten henkilöiden palkkaamiseen madaltuu ennakkoluuloja kitkemällä ja jakamalla tietoa osatyökykyisten työllistämisestä nykyistä enemmän. Tokmannin myymäläpäällikkö Marika Pöntinen lähettää terveisensä yrityksille, jotka pohtivat osatyökykyisten työllistämistä.

– Suosittelen – aina on yhdelle käsiparille tarvetta. Kaikille pitää antaa mahdollisuus.

Voit lukea lisää ensimmäisen Työkanava Oy:n kautta työllistyneen työntekijän työllistymisestä Työkanavan asiakastarinasta.

Työkanavan ensimmäinen työntekijä työllistyi kaupan alalle (tyokanava.fi)

Lue lisää