Utexaminerad för jobbsökning

Nyheter

Om du håller på att utexamineras eller har utexaminerats och söker ett jobb lönar det sig att snarast anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringstjänsterna. Genom att anmäla dig får du stöd av yrkesutbildade personer för din jobbsökning och du kan ansöka om utkomstskydd för arbetslösa antingen från arbetslöshetskassan eller Fpa. Det är lätt att inleda jobbsökningen på Jobbmarknaden, vars uppgifter och tjänster hjälper dig att förbereda dig på alla skeden i jobbsökningsprocessen.

Anmäl dig som arbetssökande

Om du inte har ett arbete genast efter att studierna har avslutats, ska du anmäla dig som arbetssökande i TE-tjänsternas webbtjänst Mina e-tjänster så att du kan ansöka om utkomstskydd för arbetslösa och förbättra dina möjligheter att få sysselsättning.

Du kan anmäla dig som arbetssökande redan innan studierna avslutas. Ange då dagen efter att du utexaminerats som första arbetslöshetsdag. Om du anmäler dig som arbetssökande först efter examen börjar din rätt till utkomstskydd tidigast på anmälningsdagen.

Ansök om utkomstskydd

Du kan endast få utkomstskydd för arbetslösa om din anmälan i arbets- och näringstjänsternas Mina e-tjänster är i kraft. När du har anmält dig får du en anmälan om mottagande. Läs igenom den noggrant och följ anvisningarna. Arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket ordnar i mån av möjlighet en inledande intervju för dig inom fem vardagar från att din jobbsökning inleddes.

Följ instruktionerna från Fpa eller din egen arbetslöshetskassa när du ansöker om arbetslöshetsförmån. Nyutexaminerade får vanligtvis arbetsmarknadsstöd. Om du har utexaminerats från en yrkesutbildning och har tillräckligt med arbetshistoria kan du få grunddagpenning. Arbetslöshetskassan kan också betala inkomstrelaterad dagpenning om du hör till kassan och har tillräckligt med arbetshistoria.

Hjälp med jobbsökning

På Jobbmarknaden kan du bekanta dig med tipsen för jobbsökning och skapa en egen jobbsökningsprofil med hjälp av vilken du får förslag på lediga arbetsplatser utifrån din erfarenhet och kompetens. Du kan logga in på Jobbmarknaden till exempel med nätbankskoder eller mobilcertifikat. Det är avgiftsfritt att använda Jobbmarknaden.

På Jobbmarknaden kan arbetsgivarna bläddra bland arbetssökandenas jobbsökningsprofiler och söka lämpliga arbetstagare. Du kan själv bestämma vilka uppgifter som publiceras så att arbetsgivare kan se dem. Kom också ihåg att upprätthålla din profil och att lägga till kompetenser som du får via dina hobbyer och förtroendeuppdrag.

Du kan bläddra bland lediga arbetsplatser även utan jobbsökningsprofil.

På Jobbmarknaden hittar du tjänster som stöd för din jobbsökning och att komma igång i arbetslivet. Du kan också vara i kontakt med Navigatorn, som erbjuder hjälp för personer under 30 år.