Så här ansöker du om utkomstskydd för arbetslösa

När du är arbetslös arbetssökande säkerställer utkomstskyddet ekonomiskt dina möjligheter att söka arbete samt förbättra dina förutsättningar att komma in på eller återvända till arbetsmarknaden.

Anmäl dig som arbetssökande och börja söka jobb redan första dagen du är arbetslös så att du får utkomstskydd för arbetslösa genast från början av din arbetslöshet.

Efter anmälan får du ett arbetskraftspolitiskt utlåtande där det framgår om du har rätt till utkomstskydd för arbetslösa. Om du ansöker om utkomstskydd för arbetslösa kan du få en begäran om tilläggsutredning för utlåtandet. 

Du kan få en förhöjningsdel för ditt utkomstskydd om du deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster. Du måste komma överens med din expert om att delta i servicen antingen i sysselsättningsplanen eller i en plan som ersätter sysselsättningsplanen.

Utkomstskyddet för arbetslösa betalas antingen av arbetslöshetskassan eller FPA

När du ansöker om utkomstskydd för arbetslösa ska du först ta reda på om utkomstskyddet betalas av arbetslöshetskassan eller FPA. Olika former av utkomstskydd för arbetslösa är inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd.

  • Om du hör till en arbetslöshetskassa till exempel via ditt fackförbund ska du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning från din kassa.
  • Om du inte hör till en arbetslöshetskassa ansöker du om grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd från FPA.  

Om du har frågor om utkomstskyddet för arbetslösa får du hjälp av experterna vid telefonservicen för information om utkomstskydd för arbetslösa.

Tjänster
Mer information

Anmäl dig som arbetssökande

Du kan anmäla dig som arbetssökande enkelt i Arbets- och näringstjänsternas Mina e-tjänster.

Mina e-tjänster

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

 

 

 

Uppdaterad: