Tjänster som stöder arbetssökandet

Huruvida du får jobb avgörs inte alltid av hur aktiv du är. Sysselsättningen kan möta utmaningar av flera olika orsaker – du har kanske varit hemma med små barn, varit arbetslös länge eller har svårare att få arbete på grund av en skada eller sjukdom.

Det kan krävas personlig handledning eller ekonomiskt stöd för att komma in på arbetsmarknaden.

Yrkesval och karriärvägledning samt utbildningsrådgivning 

Yrkesvals- och karriärvägledning samt utbildningsrådgivning hjälper dig att fundera på utbildnings- och karriäralternativ och förtydliga planerna. 

Jobbsökarträning  

Genom jobbsökarträningen lär du dig söka jobb målinriktat och självständigt.

Karriärträning

Under karriärträningen får du information, rådgivning, handledning och stöd för att tydliggöra dina yrkesvals- och karriärsalternativ, söka till utbildningar och förbättra din arbetslivsberedskap. 

Arbetsträning

Arbetstränaren ger dig personlig hjälp när du letar efter ett jobb som passar dig. Med tränarens handledning kan du lyfta fram din kompetens och styrka på arbetsmarknaden. När du hittar ett lämpligt jobb kan arbetstränaren hjälpa dig att komma igång på arbetsplatsen.   

Arbetsprövning 

Med hjälp av arbetsprövningen kan du bekanta dig med arbetslivet, olika arbetsuppgifter och yrkesområden. Genom arbetsprövning kan man också stöda din återgång till arbetslivet efter en lång frånvaro. 

Lönesubvention 

Lönesubvention är ett ekonomiskt stöd som arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket kan bevilja arbetsgivaren för lönekostnaderna för en arbetslös arbetssökande. Arbetsgivaren kan beviljas lönesubvention också om du har en funktionsnedsättning eller sjukdom som påverkar förmågan att klara av uppgifterna. 

Diskutera med en sakkunnig vid din arbets- och näringsbyrå eller kommunförsöket om arbetsgivaren kan få lönesubvention för att anställa dig. Om subventionen kan beviljas lönar det sig att nämna detta för arbetsgivaren när du söker arbete. 

När du avtalar om lönesubventionerat arbete med arbetsgivaren, berätta om du är kund hos arbets- och näringsbyrån eller inom kommunförsöket. Arbetsgivaren behöver informationen för att göra ansökan om lönesubvention. 

Om får sysselsättning med lönesubventionsarbete i din hemkommun, dvs. kommunen ansöker om lönesubvention eller om lönesubventionen finansieras av Europeiska socialfonden, beviljas lönesubventionen av arbets- och näringsbyrån.

Navigatorerna 

Om du är under 30 år kan ett besök vid Navigatorn hjälpa dig att komma i gång. Navigatorn ger dig information och handledning enligt dina behov, till exempel i frågor som gäller studier, sysselsättning och en smidig vardag.

Mer information

Kykyviisari 

Kykyviisari är en avgiftsfri självutvärderingsmetod av arbets- och funktionsförmågan för alla i arbetsför ålder. Med hjälp av Kykyviisari kan du utreda din egen situation, dina styrkor och dina utvecklingsobjekt.

Mer information

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

Uppdaterad: