Grafisk planerare

Intervjuer Publicerad

"Yrket som grafisk planerare kräver mångsidig kompetens. Man klarar sig inte enbart med kreativitet, eftersom arbetet är förknippat med tidtabeller, bedömning av arbetsmängden samt växelverkan med kunder och kollegor. En bra grafisk planerare kan tänka kritiskt, är analytisk, engagerad, entusiastisk och vågar ta ansvar."

Graafinen suunnittelija Anastasiia Kolycheva
  • Anastasiia Kolycheva
  • Utexaminerad från Ural State University med grafisk design som huvudämne.
  • Arbetar som frilansare som grafisk planerare.
  • Nio års arbetserfarenhet inom branschen.

Berätta kort vad du arbetar med. 

Jag är en grafisk planerare specialiserad på att skapa visuella identiteter och konceptualisera varumärken. Med visuell identitet avses det sätt på vilket organisationer använder namn, logotyper, färger, typografi, sloganer och andra grafiska element. För närvarande gör jag planeringsarbete som frilansare, men jag söker som bäst en heltidsanställning.

Hur har du hamnat i det yrke du valt? 

Som barn tyckte jag om att teckna och pyssla. Senare utvidgades mitt intresse från att teckna till alla slags kreativa aktiviteter. Jag studerade i konstskolan, men var mer intresserad av idéskapande än av teckningsteknik. I gymnasiet försäkrade jag mig om att jag skulle bli grafisk planerare.

Beskriv en typisk arbetsdag eller arbetsvecka. 

Eftersom jag är frilansare planerar jag själv min arbetsdag. Vanligtvis börjar jag arbetsdagen med att öppna Pinterest, där jag tittar på de senaste publikationerna. Därefter sköter jag uppgifter som kräver rutin, såsom fakturering och att svara på e-post. Om dagens program innehåller en arbetsuppgift som kräver kreativitet, såsom att skapa eller komma med idéer om en visuell identitet, ger jag mig själv mer frihet. Jag kan till exempel gå till simbassängen eller biblioteket, bara jag håller mina tankar i arbetsuppgiften. I arbetsdagen ingår dessutom kontakt med kunder och kollegor.

I hurdan arbetsmiljö eller vilka arbetstider arbetar du?

Jag jobbar hemma. Min arbetstid är mycket flexibel eftersom jag arbetar som frilansare.

Vilka kunskaper eller egenskaper krävs i yrket? 

Yrket som grafisk planerare kräver mångsidig kompetens. Man klarar sig inte enbart med kreativitet, eftersom arbetet är förknippat med tidtabeller, bedömning av arbetsmängden samt växelverkan med kunder och kollegor. En bra grafisk planerare kan tänka kritiskt, är analytisk, engagerad, entusiastisk och vågar ta ansvar.

Vad är det bästa med ditt yrke? 

Det är inspirerande att visuell kommunikation kan hjälpa till att hitta lösningar på problem och förändra miljön. Med hjälp av visuell planering kan miljön göras trivsammare och mer estetisk. Med hjälp av det grafiska språket kan man också uttrycka olika känslor.

Vilka är skuggsidorna i yrket eller vad känns utmanande? 

Grafiska planerare möter olika utmaningar beroende på i vilket skede av karriären de befinner sig. För närvarande är min personliga utmaning kopplad till det nya språket och den nya kulturen, eftersom jag flyttade från Ryssland till Finland för fyra månader sedan. Jag välkomnar dock detta, och jag tror att nya möjligheter kommer att öppnas för mig i framtiden även i mitt nya land.

Vad skulle du berätta för en person som överväger att bli en grafisk planerare?

Om du väljer att bli grafisk planerare kommer ditt arbete aldrig att vara tråkigt. Det finns alltid nytt att lära sig, eftersom den grafiska planerarens värld och verktyg förändras snabbt. Om du misslyckas kan du alltid ändra riktning för din karriär.

Hur ser framtiden ut för ditt yrke?

Artificiell intelligens kommer att förändra grafisk deisgn i framtiden. Jag tror att artificiell intelligens kan göra många saker för oss, och det är vår uppgift att koncentrera oss på det som mänsklig intelligens kan, det vill säga kreativitet.

Dela artikeln