Skogsexpert

Intervjuer Publicerad

"I det här arbetet måste man kunna gå eller skida många kilometer i skogen: Jag kan besöka 1–6 olika skogslägenheter under en förmiddag. Ibland kontrollerar jag bara skicket på en väg och då behöver jag inte gå in i skogen. På eftermiddagen arbetar jag på kontoret: Jag gör planer, sköter virkesaffärer och säljer plantskogsskötsel- och planteringsarbeten."

Metsäasiantuntija Matleena Teppola
  • Matleena Teppola
  • Skogsexpert vid Södra Savolax skogsvårdsförening.
  • Har avlagt examen som skogsbruksingenjör (högre YH) vid Sydöstra Finlands yrkeshögskola.
  • 11 års arbetserfarenhet inom branschen.

Berätta kort vad du arbetar med.

Jag arbetar som skogsexpert, vilket innebär att jag hjälper skogsägare i olika skogsrelaterade frågor, såsom virkesaffärer, planteringar och plantskötsel. Skogsarbetare och grävmaskinsförare utför konkret arbete under min ledning. Jag säljer också skogsbedömningar och skogsplaner. Skogsvårdsföreningen erbjuder många olika tjänster och det är mig kunderna kontaktar först. Jag är alltså på sätt och vis en säljare eller kundrådgivare som skogsägarna kontaktar.

Hur har du hamnat i det yrke du valt?

Mina föräldrar är skogsägare. Min pappa tog ofta med mig ut i skogen när jag var liten. De här upplevelserna i barndomen väckte ett intresse för skogsbranschen. Pappa tog mig också med på skogsfärdighetstävlingar där jag träffade andra skogsägare.

Beskriv en typisk arbetsdag eller arbetsvecka.

Jag börjar dagarna med att läsa e-postmeddelanden. På förmiddagarna brukar jag boka in besök på skogslägenheter, då går jag runt på skogsskiften tillsammans med skogsägare eller ensam. Dessutom övervakar jag avverkningar och andra arbeten. I det här arbetet måste man kunna gå eller skida många kilometer i skogen: Jag kan besöka 1–6 olika skogslägenheter under en förmiddag. Ibland kontrollerar jag bara skicket på en väg och då behöver jag inte gå in i skogen. På eftermiddagen arbetar jag på kontoret: Jag gör planer, sköter virkesaffärer och säljer plantskogsskötsel- och planteringsarbeten. Ibland hålls obligatoriska möten.

Hurdan är din arbetsmiljö eller vilka är dina arbetstider?

Jag jobbar i skogen och på kontoret. Det här arbetet kan också utföras helt på distans. Jag planerar min arbetstid och planerar arbetet själv i min kalender. Den normala arbetstiden för mig är vardagar kl. 8–16, främst på grund av att jag har små barn. Man kan också jobba på kvällar och helger om man vill och kan.

Vilka kunskaper eller egenskaper krävs i yrket?

Jag anser att det är mycket viktigt att ha kundservicefärdigheter. I det här yrket får man arbeta med många slags människor, såsom skogsägare, virkesköpare och skogsarbetare. Dessutom måste man kunna stå ut med olika väderförhållanden och vara tuff, eftersom man måste gå in i skogen oberoende av väder. Jag tycker också att det är viktigt att man är intresserad av skogen. Viktiga skolämnen är biologi och geografi, eftersom arbetet till exempel kräver kännedom om växter.

Det här jobbet lämpar sig för väldigt olika typer av personer i den bemärkelsen att man själv kan planera och reglera arbetsdagens innehåll. En dag kan du vara social och träffa skogsägare, en annan dag kan du arbeta ensam hela dagen. Man kan alltså reglera sin egen sociala belastning.

Vad är det bästa med ditt yrke?

Det bästa är friheten, eftersom man själv kan bestämma sin egen arbetstid. Ibland kan man ha kortare eller längre dagar. Dessutom är det här jobbet väldigt varierande.

Vilka är skuggsidorna i yrket eller vad känns utmanande?

Även om det känns bra att göra ett ansvarsfullt arbete väger ansvaret för skogsägarens egendom ibland tungt, eftersom man måste ta väl hand om skog som ägs av någon annan och göra bra virkesaffärer.

Vad skulle du berätta för en person som överväger att bli skogsexpert?

Jag tycker att det här är det bästa yrke som finns. Om man trivs i naturen och gillar kundservice är det här jobbet väldigt bra.

Alla branscher måste förändras när omvärlden förändras. Det kommer säkert att ske förändringar även inom skogsbranschen. En typisk skogsägare bor inte nödvändigtvis längre på själva skogsfastigheten, och ärendena sköts allt oftare på distans.

Hur ser framtiden ut för ditt yrke?

Skogen har inte bara ekonomisk betydelse, så i framtiden kommer man också att fästa uppmärksamhet vid andra faktorer än ekonomisk avkastning. Skogsägarna har allt fler olika önskemål om hur skogen ska skötas. Därför måste också tjänsterna vara olika. Det kan hända att man i framtiden säljer kolsänkor och inte bara virke. Detta kräver att tankesättet förnyas inom skogsbranschen. Det kan också ske förändringar i lagstiftningen om skogen som man måste hålla reda på. Arbetet kan utvecklas hela tiden och det finns mycket nytt att lära sig.

Bild: Ilona Savitie

Dela artikeln