Tågservitris

Intervjuer Publicerad

"Jag upplever att yrket som tågservitris är ett slags kall. Det här är ingen guldgruva i fråga om lön, men man klarar sig bra på den. Arbetsdagarna rymmer många slags situationer som kräver problemlösningsförmåga. Eftersom dagarna är långa samlar man också bra in lediga dagar. Det är möjligt att arbeta i denna uppgift runt om i Finland, vilket ger stor flexibilitet om livssituationen förändras."

Junatarjoilija Elina Ruhalahti-Mälkönen
  • Elina Ruhalahti-Mälkönen
  • Tågservitris i VR Group Avecra Ab.
  • Utexaminerad som servitör och kock vid Esbo läroanstalt i hotell- och restaurangbranschen.
  • 16 års arbetserfarenhet inom branschen.

Berätta kort vad du arbetar med. 

Jag är tågservitris. Till mina arbetsuppgifter hör kassaarbete och kundservice, tillredning av matportioner samt skötsel av vitrinprodukter. Jag ansvarar också för råvarubeställningar och inventering av produkter. Med andra ord är jag ansvarig för restaurangvagnens funktion.

Hur har du hamnat i det yrke du valt? 

Jag jobbade i handelsbranschen i flera år. I något skede började jag sakna det servitörsarbete som jag ursprungligen hade utbildat mig till. Jag ville dock inte återvända till ett vanligt kafé eller en vanlig restaurang, utan saknade den lilla extra kryddan i det traditionella servitörsarbetet. Den nyans jag önskade i mitt yrke fick jag som tågservitris där jag får röra mig runt om i Finland.

Beskriv en typisk arbetsdag eller arbetsvecka. 

Vanligtvis börjar mitt arbetsskift tidigt på morgonen, då det mest säljs frukostprodukter på tågen. På morgonen är det vanligtvis färre kunder, men arbetstakten ökar ju längre dagen går. På dagen, eftermiddagen och kvällen säljs lunch och matportioner. En typisk arbetsdag är 10–12 timmar, men arbetsdagarna går alltid snabbt.

Hurdan är din arbetsmiljö eller vilka är dina arbetstider? 

Jag arbetar på ett tåg som avgår från Joensuu och alltid återvänder till Joensuu. Vid sjukdomsfall arbetar jag vid behov också på tåg som avgår från Helsingfors.

Arbetsdagarna är under veckans alla sju dagar och arbetsskiftet är mellan kl. 5–24. Ibland har jag också jobbat på nattåg. Då arbetar man från kväll till morgon och sover på dagarna.

Vilka kunskaper eller egenskaper krävs i yrket? 

I denna uppgift behövs färdigheter i kundservice, kreativitet, förmåga att arbeta självständigt och fatta beslut. Ibland uppstår speciella situationen då ugnarna inte fungerar eller vattnet är slut. Då krävs uppfinningsrikedom av tågservitrisen. Dessutom krävs stresstålighet på tågen under rusningstid.

Vad är det bästa med ditt yrke? 

Varierande kundkrets, landskap och mångsidigt arbete. Själv njuter jag också av utmanande dagar när allt inte går enligt planerna. Vi har en alldeles utmärkt arbetsgemenskap som består av mycket olika människor, men alla är trevliga och arbetar mot samma mål.

Vilka är skuggsidorna i yrket eller vad känns utmanande? 

Tågservitriser har ofta en annan veckorytm än familjer och närstående. Det kan ibland kännas utmanande att samordna arbete och fritid. Ibland blir tågen försenade och arbetsdagarna blir längre.

Vad skulle du berätta för en person som överväger att bli en tågservitris? 

Jag upplever att yrket som tågservitris är ett slags kall. Det här är ingen guldgruva i fråga om lön, men man klarar sig bra på den. Arbetsdagarna rymmer många slags situationer som kräver problemlösningsförmåga. Eftersom dagarna är långa samlar man också bra in lediga dagar. Det är möjligt att arbeta i denna uppgift runt om i Finland, vilket ger stor flexibilitet om livssituationen förändras.

Hur ser framtiden ut för ditt yrke? 

Jag tror att tågen kommer att gå även i framtiden, och det behövs alltid mat- och kafétjänster.

Dela artikeln