Instrumentskötare

Yrke Publicerad

Instrumentskötare tvättar och desinficerar de instrument och apparater som används inom sjukvården samt ser till att de är färdiga att användas. Instrumentskötare arbetar till exempel vid instrumentenheter vid sjukhus och hälsovårdscentraler, i operationssalar, i laboratorier, på läkarstationer och inom tandvården. Yrket kräver kunskaper om instrumentskötsel, noggrannhet, precision och organisationsförmåga.

Instrumentskötaren rengör, desinficerar, packar och kontrollerar skicket på instrument och apparater samt sänder dem vidare för reparation om det behövs. Arbetet kräver organisationsförmåga, händighet, stor omsorgsfullhet och precision.

Arbetet kan tidvis göras som ackordarbete och vara brådskande. I arbetsmiljön kan fukt, hetta och drag vara störande faktorer. Utbildning för instrumentskötare ordnas vid yrkesläroanstalter och vuxenutbildningscentraler samt som läroavtalsutbildning. I branschen kan man avlägga yrkesexamen och specialyrkesexamen för instrumentskötare.

Sairaalat, terveyskeskukset, lääketeollisuus ja laboratoriot.

Bläddra bland jobbannonser: Instrumentskötare

Välinehuoltajan työssä edellytetään sorminäppäryyttä, järjestelmällisyyttä sekä kykyä käyttää teknisiä laitteita. Ammatti vaatii erityistä huolellisuutta ja tarkkuutta, sillä työ on vastuullista.

Vaikka työ on ajoittain urakkaluonteista ja kiireistä, välinehuoltaja ei voi tinkiä hygieenisyydestä eikä tarkkuudesta, sillä virheellisesti kootut välineet tai puutteellisesti steriloidut instrumentit voivat aiheuttaa vakavia seurauksia. Ammatissa tulee tuntea työturvallisuus- ja työsuojelumääräykset sekä huolehtia potilaiden tietosuojasta, noudattaa salassapitovelvollisuutta sekä kuluttajansuojasäädöksiä.

Työympäristön kosteus, kuumuus ja vetoisuus voivat kuormittaa fyysistä terveyttä. Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet sekä allergiat voivat haitata alalla työskentelyä.

Toisella asteella voi suorittaa välinehuoltoalan perustutkinnon (välinehuoltaja). Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös lähiesimiestyön ammattitutkinto sekä johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Sök utbildningar (studieinfo.fi)⁠

Välinehuoltajan tutkinto.

Medianlön

2348 €/m

Privata sektorn

2324 €/m

Offentliga sektorn

2358 €/m

Informationen baserar sig på en medianinkomst, det vill säga på den lön som ligger i mitten av löner ordnade i storleksordning.

Källa: Statistikcentralens lönestrukturstatistiken

Yrkesområde