Tärkeää tietoa yrittäjille ja työnantajille: Työ- ja elinkeinopalvelut siirtyvät kunnille ja alueille 1.1.2025 alkaen!

News

Siirto kunnille tuo palvelut lähemmäksi henkilö- ja yritysasiakkaita. Kun työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla, tukevat palvelut nopeamman työllistymisen tavoitetta.

Mies istuu läppärin kanssa ikkunan ääressä puhuen puhelimeen.

TE-palveluiden uudistus on osa hallituksen työllisyystoimien kokonaisuutta. Tavoitteena on, että työnhakijat löytävät työtä ja työnantajat tarvitsemiaan osaajia. Näin vahvistetaan kestävällä tavalla kasvua ja hyvinvointia Suomessa. TE-palvelujen uudistuksella on laskettu saavutettavan 7000–10 000 lisätyöllistä.

Miksi?

 • Siirto kunnille tuo palvelut lähemmäksi henkilö- ja yritysasiakkaita. Kun työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla, tukevat palvelut nopeamman työllistymisen tavoitetta.
 • Oma kunta ja alue tuntee asukkaansa ja paikallisen elinkeinoelämän parhaiten, jolloin sekä työhakija- että yritysasiakkaat saavat yksilöllisesti räätälöityjä, paikallisiin tarpeisiin sopivia palveluita.
 • Kun työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla, työllistyminen tehostuu,
 • Uudistuksessa huomioidaan palvelujen yhdenvertainen saatavuus.
 • Kohtaanto-ongelman ratkaisu on uudistuksen keskiössä yritysten kasvun turvaamiseksi - paikallistuntemuksen ansiosta työn ja tekijöiden kohtaaminen tehostuu.
 • Uudistuksen yhteydessä varmistetaan, että yhteiskunnan kokonaishyöty on keskiössä.

Alueiden elinvoima lisääntyy

 • Alueet voivat kehittää palveluja omien kuntalaistensa ja paikallisten yrittäjien tarpeisiin sopiviksi, mikä lisää kuntien ja alueiden elinvoimaa ja kilpailukykyä.
 • Uudistuksen keskiössä on nk. kannustava rahoitusmalli. Se tarkoittaa, että kunnilla on jatkossa suurempi vastuu työllisyydenhoidon kustannuksista. Vastaavasti työttömyysjaksoja lyhentävä kunta hyötyy taloudellisesti, kun kuntalainen työllistyy.
 • Kannustimet toimivat myös kuntien ja alueiden välillä, joten ne edistävät työvoiman alueellista liikkuvuutta.

Palvelut toteutetaan yhteistyössä

 • Kunnat tekevät tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueiden kanssa. Tällä tavoin työhakijat, jotka tarvitsevat esimerkiksi työkyvyn tukea, sitä myös saavat.
 • Kunnat tuottavat yrityspalveluita yhteistyössä mm. ELY-keskusten ja yritystukijärjestelmien kanssa.
 • Jos kunta tarvitsee lisää resursseja palveluiden tuottamiseen, se voi tietyin edellytyksin muodostaa yhteistoiminta-alueen muiden kuntien kanssa.
 • Valtiolla säilyy kokonaisvastuu työllisyydenhoidosta.

Aiheesta muualla