Vårens gemensamma ansökan 2024 är nu öppen

Nyheter

Är du under 25 år och saknar examen? Sök till en utbildning i vårens gemensamma ansökan.

På våren ordnas tre gemensamma ansökningar. Du kan söka till största delen av utbildningarna endast i de gemensamma ansökningar som ordnas på våren. I höstens ansökan erbjuds betydligt färre utbildningar. I den gemensamma ansökan till högskolor kan du söka till både yrkeshögskolor och universitet. Här hittar du de viktigaste datumen för vårens gemensamma ansökan:  

  • Ansökningstiden för utbildningar efter den grundläggande utbildningen är 20.2–19.3.2024.  
  • Den första gemensamma ansökan till högskolor är 3–17.1.2024.  
  • Den andra gemensamma ansökan till högskolor är 13–27.3.2024.  

I ansökan efter den grundläggande utbildningen kan du ansöka om att studera till exempel en gymnasieutbildning eller till en yrkesinriktad grundexamen. Den gemensamma ansökan till högskolor är uppdelad i två delar under våren. I den första gemensamma ansökan kan du söka till utbildningar i främmande språk, Konstuniversitetets utbildningar och Tammerfors universitets utbildning i teaterkonst. I den andra gemensamma ansökan kan du söka till alla finsk- och svenskspråkiga utbildningar som erbjuds vid högskolor. 

Mer information om gemensam ansökan och ansökan (opintopolku.fi)

Ansökningsskyldighet för personer under 25 år 

Om du är under 25 år och saknar examen måste du ansöka om en studieplats i en utbildning som inleds på hösten. Ansökningsskyldigheten till en utbildning som leder till examen gäller både personer som ansöker om arbetsmarknadsstöd och personer som ansöker om arbetslöshetsdagpenning från FPA eller arbetslöshetskassan. Skyldigheten grundar sig på lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 

Din ansökningsskyldighet uppfylls när du på våren söker till minst två utbildningar som inleds på hösten och vars antagningskriterier du uppfyller. Du kan söka till yrkesutbildning även via kontinuerlig ansökan eller läroavtalsutbildning. Utbildningen du söker till ska leda till yrkesexamen eller högskoleexamen. Utbildningen kan även ske utomlands. 

Personer som endast gått ut grundskolan kan söka två gymnasieplatser. Gymnasiestudierna ska ha en sammanlagd omfattning på minst 150 studiepoäng eller ordnas vid en internatskola. Vuxengymnasium kommer på fråga endast om man på förhand avtalat om det med AN-byrån eller kommunförsöket. Även vårens abiturienter ska söka till en utbildning som inleds på hösten. 

Du kan förlora din rätt till utkomstskydd fr.o.m. 1.9 om 

  • du utan giltig orsak låter bli att söka till minst två utbildningar 
  • du själv förhindrar antagningen till utbildningen (t.ex. inte deltar i inträdesprov) eller 
  • du tackar nej till utbildning. 
  • Om du senare avbryter studierna utan giltig orsak kan du inte få utkomstskydd. 

Läs mer 

Utkomstskydd för personer under 25 år

Utkomst under studietiden

Information om ansökan och utbildningsalternativ 

Kontakta gärna Utbildningsrådgivningen om du har frågor om din egen situation! 

Du når utbildningsrådgivaren per telefon 0295 025 510 samt via chatten eller formuläret på Jobbmarknaden. Utbildningsrådgivningen finns också på Facebook. 

Utbildningsrådgivning