Fem tips för effektiv jobbsökning

Nyheter

Har det nya året börjat utan en arbetsplats? Jobbsökning är en färdighet som man kan lära sig. I den här nyheten har vi sammanställt tips som hjälper dig att uppnå dina mål.

Skräddarsy cv:t och ansökningstexten

Läs arbetsplatsannonsen noggrant. Betona de färdigheter och erfarenheter i meritförteckningen, dvs. cv:t, som är väsentliga för arbetsplatsen i fråga. Lyft också fram kurser eller projekt från din utbildning som har lärt dig något nyttigt med tanke på den lediga tjänsten. Om du har arbetat med liknande uppgifter tidigare, berätta hur dina tidigare arbetserfarenheter stöder det arbete som du nu söker. Berätta varför just du skulle vara lämplig och vad du kan erbjuda organisationen. En personifierad ansökan väcker arbetsgivarens intresse och visar ditt engagemang.

Stärk dina nätverk

Utnyttja sociala medier, särskilt LinkedIn, för att få större nätverk. Var aktiv i grupper inom din bransch och delta i diskussioner. Många evenemang, seminarier och workshoppar erbjuder möjligheter att nätverka och bekanta sig med andra yrkespersoner inom branschen. Sök möjligheter till mentorskap, genom det kan du få värdefull handledning och råd.

Uppdatera din kompetens

Håll dig ajour och uppdatera dina färdigheter regelbundet. Numera erbjuds webbkurser i många olika ämnen, såsom programmering, marknadsföring och projekthantering. Inom vissa branscher värdesätts certifikaten väldigt mycket, så det lönar sig att överväga att skaffa ett sådant. Genom att delta i olika webbinarier och evenemang kan du få färska perspektiv och aktuell information från den egna branschen.

Skapa en jobbsökningsprofil och publicera den

På Jobbmarknaden kan du automatisera din jobbsökning med hjälp av en jobbsökningsprofil. I profilen kan du presentera dig själv, berätta om din kompetens samt lista din utbildning och arbetserfarenhet. Utifrån de uppgifter du fyllt i får du förslag på arbetsplatser som passar dig. När du publicerar din jobbsökningsprofil kan arbetsgivare som är intresserade av din kompetens kontakta dig.

Utnyttja gratis tjänster

Olika tjänster hjälper dig att söka jobb i olika livssituationer. I början när du söker jobb kan du ha behov av att utveckla dina jobbsökningsfärdigheter, då kan jobbsökarträning i grupp eller personlig arbetsträning vara till nytta. Med hjälp av arbetsprövning kan du bekanta dig med en ny bransch. Den kan också stöda din återgång till arbetslivet efter en lång frånvaro.

Om du behöver uppdatera din kompetens eller om du planerar att utbilda dig inom en ny bransch, kan arbetskraftsutbildning eller RekryteringsUtbildning vara ett bra alternativ. Yrkesvals- och karriärvägledning, utbildningsrådgivning och karriärträning erbjuder hjälp med att fundera på olika utbildnings- och karriäralternativ.

Om du har varit arbetslös en längre tid kan du ha rätt till lönesubvention. Du får mer information om lönesubventionen av en expert vid AN-byrån eller kommunförsöket. Det lönar sig att nämna rätten till lönesubvention för arbetsgivaren.

Läs mer