Jag återvänder till jobbet

Återvänder du till jobbet efter saker som föräldraledighet eller närståendevård? På Jobbmarknaden hittar du råd och tjänster för att stödja din jobbsökning och yrkesbyte.

Du kan utvecklas som arbetssökande, då du behärskar grunderna i jobbsökning.

Vi har samlat tips på den här sidan med hjälp av vilka du förbättrar dina chanser att bli sysselsatt. Vi berättar t.ex. på vilket sätt du gör upp dina jobbsökardokument och hur det lönar sig att förbereda sig inför en jobbsökarintervju.

Du kan automatisera din jobbsökning på Jobbmarknaden genom att skapa en jobbsökarprofil. I jobbsökarprofilen kan du presentera dig själv, berätta om din kompetens och göra upp en lista över din utbildning och arbetserfarenhet. Utgående från det som du fyllt i, får du förslag på jobb som är lämpliga för dig och arbetsgivare som är intresserade av ditt kunnande kan kontakta dig.

Innan du skickar iväg din arbetsansökan

Det finns flera olika skeden i jobbsökningen och det lönar sig att börja med att skaffa information. När du har hittat en intressant arbetsplats ska du försöka få en så bra uppfattning som möjligt om hurdan arbetsgivaren är och vad som ingår i det lediga jobbet. När du på förhand har skaffat information är det lättare för dig att söka jobbet.

När du hittar ett intressant ledigt jobb, bekanta dig noggrant med platsannonsen. I anslutning till det lediga jobbet lönar det sig att söka svar på åtminstone följande frågor.

 • Vilka huvudansvar innebär jobbet och vilka särskilda krav ställer det?
 • Kräver jobbet någon särskild examen eller arbetserfarenhet?
 • Motsvarar arbetsuppgifterna din kompetens?
 • Vilka av kraven för jobbet kan du lära dig?
 • Vilken typ av person söker man efter till jobbet?

Innan du skickar in din arbetsansökan lönar det sig också att bekanta sig med arbetsgivaren. Besök organisationens webbplats och ta åtminstone reda på organisationens verksamhetsområde, storlek och struktur samt vision, värderingar och mål.

När du har bekantat dig med både det lediga jobbet och arbetsgivaren och fortfarande vill söka jobbet lönar det sig att fundera på hur du ska gå vidare. Kontaktar du arbetsgivaren innan du skickar in din arbetsansökan? Hjälper det dig att skriva ansökan med att ringa, besöka arbetsplatsen eller skicka ett e-postmeddelande? Ibland uppger platsannonsen kontaktuppgifterna till den person som deltar i rekryteringen och tidpunkterna för när du kan kontakta arbetsgivaren. Om du verkligen har frågor om jobbet och upplever att det är nyttigt att kontakta arbetsgivaren kan du göra det innan du skickar in din arbetsansökan. Det lönar sig dock att noggrant fundera över vilket alternativ som passar din situation bäst och gå vidare enligt det.


Jobbsökningsdokument

Även om det kan kännas gammalmodigt att utarbeta traditionella jobbsökningsdokument, krävs fortfarande en jobbansökan och CV i nästan varje jobbsökningsprocess. En bra kombination är i allmänhet en enkelsidig ansökan och en högst två sidor lång meritförteckning.

Det kan vara utmanande att utforma den egna kompetensen på ett heltäckande men intressant sätt. Med hjälp av följande anvisningar kan du skapa en bra ansökan och ett intressant CV.

Det lönar sig att lägga ner tid och möda för att skriva en jobbansökan, eftersom du med hjälp av en bra text kan bli kallad på en arbetsintervju. Målet med en jobbansökan är att väcka rekryterarens intresse så att du får en kallelse till en arbetsintervju.

I ansökan berättar du

 • varför du söker det här jobbet,
 • hur du uppfyller urvalskriterierna för jobbet och
 • varför just du ska väljas till jobbet i fråga.

Det är bra om din jobbansökan är säljande, koncis och riktad till just den arbetsgivare vars arbetsplats du söker. I ditt CV beskriver du din bakgrund och arbetshistoria, men i ansökningsbrevet riktar du in dig på framtiden. 

Undvik att rada upp listor. I ansökan kan du berätta mer fritt om dig själv och dina färdigheter. Utöver sakkunskap lyfter du också fram andra styrkor som är till nytta i jobbet du söker. Förutom att beskriva styrkorna är det viktigt att i din jobbansökan berätta vad just du har att erbjuda organisationen.

Om du söker ett arbete som du inte har tidigare erfarenhet av, förtydliga hur din kompetens lämpar sig för arbetet och betona inlärningsförmåga, motivation och en god attityd.

Till sist lönar det sig att kontrollera att texten är korrekt skriven. En jobbansökan är en möjlighet att visa din förmåga och även små detaljer har betydelse. Kontrollera alltså att det inte finns skrivfel i texten.

När du gör en meritförteckning ska du sträva efter att göra den till en heltäckande men tydlig helhet. Du kan använda kreativitet för att skapa ditt CV, men det lönar sig inte att avvika från den allmänt använda strukturen. Det lönar sig att uttrycka sig koncist. Det är nämligen mycket viktigt att rekryteraren enkelt och snabbt hittar den väsentliga informationen, eftersom man inte nödvändigtvis ger varje meritförteckning särskilt mycket tid.

En bra meritförteckning är visuellt intressant, tydlig och lätt att förstå. Dessutom framgår det snabbt om du uppfyller arbetsuppgiftens krav.

I meritförteckningen lönar det sig att beskriva arbetserfarenhet och utbildningsuppgifter i kronologisk ordning så att den senaste erfarenheten nämns först. Berätta kort om varje arbetserfarenhet. Beskriv vad som har hört till dina arbetsuppgifter och vad du har lärt dig i arbetet. Förutom arbetserfarenhet kan du berätta om dina språkkunskaper och dina IT-färdigheter samt räkna upp referenser.

Kontrollera att dina kontaktuppgifter finns med i meritförteckningen.

En LinkedIn-profil har inte gjort ett traditionellt CV obetydligt, men en profil på tjänsten kan fungera som stöd för meritförteckningen i jobbsökningsprocessen.

Du kan också skriva en jobbansökan formen av ett e-postmeddelande. Fundera på e-postens text lika noggrant som om du skulle göra för en traditionell jobbansökan.

 • I rubriken skriver du ”Ansökan” och sedan titeln på jobbet du söker.
 • Ladda upp meritförteckningen som bilaga till meddelandet.
 • Inled med en hälsning.
 • Skriv din jobbansökan i textfältet. Du behöver inte följa layouten för en traditionell ansökan.
 • Berätta att ditt CV är bifogat till e-postmeddelandet.
 • Avsluta e-postmeddelandet med en hälsning och dina kontaktuppgifter.

Arbetsgivarnas egna elektroniska jobbsökartjänster har sina egna särdrag. Rekryteraren kan till exempel göra ordsökningar i dem. Sök alltså i annonsen fram nyckelord som beskriver uppgiftens karaktär och den sökandes egenskaper och utnyttja dem i din ansökan. Kom också ihåg att beskriva din egen specialkompetens.

När du gör en ansökan i en arbetsgivares webbtjänst, läs anvisningarna noggrant. Det lönar sig att skriva texter avsedda för öppna punkter färdigt i ett textbehandlingsprogram och sedan kopiera dem till blanketten.

Uppdatera ansökan regelbundet om det är frågan om en öppen ansökan.

Arbetsgivare ber allt oftare arbetssökande om en videoansökan. Videomaterialet underlättar för arbetsgivaren i förhandsgallringen av sökande. Via videon kan du ge en mer äkta bild av dig själv än genom en traditionell arbetsansökan.

Gör en kort 1–3 minuter lång video och ladda upp den till en videotjänst. Skicka länken till arbetsgivaren.

Lär dig din presentation utantill utan att läsa från papper. I videon kan du till exempel

 • beskriva din specialkompetens,
 • berätta om hur du är som person och om dina styrkor eller
 • ge prov på dina språkkunskaper.

En portfolio är en samling med dina bästa och viktigaste arbeten eller prestationer. Du kan sammanställa en portfolio på olika sätt. Det kan vara en mapp, en portfölj, ett provarbete, en plan, en teckning eller en fotosamling.

Inom kreativa branscher används ofta portfolior, men de passar även inom många andra branscher. Portfolion för en kock skulle till exempel kunna innehålla recept som hen tagit fram själv, foton på maträtter och kundkommentarer.

Det är bra att sammanställa en ny portfolio för varje sökomgång. Gör inte portfolion för omfattande.

Portfolion kan innehålla

 • intyg, rekommendationer och bedömningar,
 • prov på olika arbetsuppgifter, till exempel i form av broschyrer, affischer, programblad eller tidningsartiklar eller
 • vad som helst som hjälper dig att få jobbet.

Du kan skicka portfolion till din arbetsgivare eller visa den på arbetsintervjun. Om din portfolio finns på webben, kom ihåg att lägga till en länk till den i din jobbansökan.


Arbetsintervju

Tänk inte på arbetsintervjun som ett ensidigt förhör, utan som en möjlighet för båda parter att lära känna varandra. För arbetsgivaren är en intervju ett sätt att testa den arbetssökandes lämplighet för det lediganslagna arbetet och arbetsgemenskapen. Även den sökande bekantar sig med arbetsgivaren samt funderar på sin lämplighet för arbetet och sitt intresse för att bli en del av organisationen. Kom ihåg detta när du går på arbetsintervju.

När du utmanar intervjuaren och ställer frågor om arbetsgivaren och arbetsuppgiften skapar du ett motiverat intryck av dig själv och uttrycker ett genuint intresse för arbetet. Samtidigt får du information om huruvida platsen i fråga passar just dig.

Härnäst berättar vi om tips på hur du kan lyckas med en arbetsintervju.

Om du har förberett dig väl kan du slappna av och vara dig själv under intervjun. Men lite nervositet skadar inte.

Före intervjun lönar det sig att göra följande saker.

 • Skaffa information om arbetsgivaren.
 • Repetera uppgiftsbeskrivningen till jobbet du sökt och vad som berättats i annonsen.
 • Repetera ditt kunnande och förbered dig på att berätta om det.
 • Tänk efter vilka frågor du vill ställa om jobbet och arbetsgivaren.

Ett positivt första intryck har stor betydelse i möten mellan människor. Klä dig till intervjun på ett sätt som är lämpligt för arbetet du söker och för arbetsgivaren. Ta med din ansökan, din meritförteckning, dina arbets- och skolintyg, samt eventuell portfolio. Var på plats i tid.

Under intervjun bedömer rekryteraren om du är genuint intresserad av jobbet och om dina färdigheter och din kompetens passar arbetet du sökt. Under intervjun framgår framför allt din interaktionsförmåga och din inställning. Om du blir intervjuad av flera personer ska du ge alla lika mycket uppmärksamhet.

Kom ihåg att ditt kroppsspråk och sätt att tala berättar mycket om dig. Lyssna på frågorna och tänk igenom dina svar i lugn och ro. Var ärlig när du svarar, men du behöver inte heller avslöja allt.

En intervju består oftast av tre moment.

 • I början diskuterar man ofta allmänna frågor. Målet är att skapa en allmän bild av den som intervjuas.
 • I mitten av intervjun ställer de intervjuade frågor vars syfte är att ta reda på hur motiverad du är och hur du skulle lämpa dig för uppgiften. Frågorna handlar också om din karriär och förändringar i den. Dessutom vill de som intervjuar dig veta hur du är som person och vilka värderingar och inställningar du har.
 • Avslutningsvis går man igenom praktiska frågor som rör jobbet, till exempel lönen, arbetstiden och när du kan börja jobba. Ofta berättar man också hur rekryteringsprocessen kommer att gå vidare. Vid behov kan du också själv fråga om de följande momenten i processen.

Tänk igenom efter intervjun hur du tycker att det gick. Fundera på vad som gick bra och vad du kan förbättra.

Om du inte blir vald kan du fråga arbetsgivaren eller rekryteraren vilka faktorer som var avgörande vid valet och varför de inte valde dig.

Öva på att svara på frågorna och fundera på lämpliga svar på förhand. Ju mer du förbereder dig, desto säkrare känner du dig under intervjun.

 • Berätta kort om dig själv.
 • Beskriv din nuvarande eller senaste anställning.
 • Varför söker du det här jobbet?
 • Varför vill du byta jobb?
 • Vilka är dina framtidsmål?
 • Hur är du som kollega eller chef?
 • Vilka viktiga lärdomar har du fått på dina tidigare arbetsplatser?
 • Hur är din drömarbetsplats eller ditt drömjobb?
 • Vilka är dina styrkor och svagheter?
 • Hur hjälper dina styrkor dig att klara av ditt jobb? Vad har du gjort eller tänker du göra för att åtgärda dina svagheter?
 • Vad motiverar dig som arbetstagare?
 • På vilken slags arbetsplats trivs du?
 • Vad anser du är en bra arbetsplats?
 • Arbetar du helst ensam eller i grupp?
 • Varför söker du ett jobb som inte motsvarar din arbetserfarenhet och utbildning?
 • Hur arbetar du under press? Ge ett konkret exempel.
 • Kan du tänka dig att resa i jobbet?
 • Kan du tänka dig att vara flexibel med arbetstiderna?
 • Vilket är ditt löneanspråk?
 • Vad har du lärt dig på dina tidigare arbetsplatser?
 • Vilka prestationer är du extra stolt över?
 • Varför ska vi välja just dig?
 • Vad vill du veta om oss?
 • Vem kan rekommendera dig?
 • Om vi ringer till din referens, vad kommer hen att säga om dig?

Du kan få flera liknande frågor och ordningen på frågorna kan kännas slumpmässig. I själva verket kanske den som intervjuar dig testar din stresstålighet.


Annat om jobbsökningsprocessen

Kom ihåg att alla frågor som arbetsgivaren ställer inte behöver besvaras. Det är också bra att vara medveten om att arbetsgivaren utöver arbetsintervjun kan utreda din lämplighet för uppgiften genom personbedömningar och lämplighetstest.

Det finns ämnen som inte får påverka rekryteringsprocessen. Du behöver till exempel inte svara på frågor i samband med en arbetsintervju som handlar om

 • ålder,
 • hälsotillstånd,
 • familjeförhållanden eller familjeplaner,
 • sexuell läggning,
 • etnisk bakgrund,
 • religion eller
 • politisk övertygelse.

Arbetsgivaren får inte särbehandla arbetssökande på grund av ovan nämnda egenskaper.

Ett undantag kan vara få situationer där de uppräknade egenskaperna väsentligt påverkar utförandet av arbetsuppgiften.

Utöver arbetsintervjun kan din kompetens och lämplighet för jobbet utredas även på andra sätt.

Din yrkeskompetens kan testas på olika sätt. Man kan till exempel be dig lämna ett arbetsprov i en situation som påminner om ett arbete, delta i grupparbete eller hålla en liten presentation.

En psykologisk bedömning tar reda på eller förutser hur du klarar av arbetet genom att undersöka dina tankesätt, kunskaper, förmågor, egenskaper eller handlingsmönster.

Genom en psykologisk bedömning kan arbetsgivaren till exempel vilja utreda 

 • hur du löser problem,
 • hur du klarar av stress och
 • hur du interagerar med andra och vilken personlighet du har.

Arbetsgivaren är skyldig att säkerställa att testen baseras på tillförlitliga metoder och att testresultaten är felfria. De som utför testen måste ha rätt kompetens.

Det bästa du kan göra för att förbereda dig för testen är att vara dig själv och gå till testtillfället med ett öppet sinne. Du har alltid rätt att få en kopia av testrapporten eller muntlig respons om den.

Tjänster
Mer information

Jobbsökning kräver egen aktivitet, men allt behöver du inte göra själv. Olika tjänster hjälper dig i din arbetssökning i olika livssituationer.

Om du behöver hjälp med att fundera på utbildnings- och karriärmöjligheter eller förtydliga dina framtidsplaner, lönar det sig att delta i yrkesvals- och karriärvägledning, utbildningsrådgivning eller karriärträning. I början av din jobbsökning kan du behöva utveckla dina arbetssökningskunskaper, i vilket fall du kan delta i gruppliknande jobbsökarträning eller personlig arbetsträning. Genom arbetsprövning kan du lära känna en ny bransch, eller få stöd till din återkomst till jobbet efter en lång frånvaro. Om du behöver uppgradera dina färdigheter eller planerar att utbilda dig till en ny bransch kan arbetskraftsutbildning eller RekryteringsUtbildning vara ett bra alternativ.

Yrkesvals- och karriärvägledning samt utbildningsrådgivning hjälper dig att fundera på utbildnings- och karriäralternativ och förtydliga planerna.

Under karriärträningen får du information, rådgivning, handledning och stöd för att tydliggöra dina yrkesvals- och karriärsalternativ, söka till utbildningar och förbättra din arbetslivsberedskap.

Karriärträning

Genom jobbsökarträningen lär du dig söka jobb målinriktat och självständigt.

Jobbsökarträning

Arbetstränaren ger dig personlig hjälp när du letar efter ett jobb som passar dig. Med tränarens handledning kan du lyfta fram din kompetens och styrka på arbetsmarknaden. När du hittar ett lämpligt jobb kan arbetstränaren hjälpa dig att komma igång på arbetsplatsen.

Arbetsträning

Med hjälp av arbetsprövningen kan du bekanta dig med arbetslivet, olika arbetsuppgifter och yrkesområden. Genom arbetsprövning kan man också stöda din återgång till arbetslivet efter en lång frånvaro.

Arbetsprövning

Arbetskraftsutbildning är utbildning som AN-tjänsterna skaffar och som planeras och genomförs i samarbete med de läroanstalter som ordnar utbildningen. Utöver arbetskraftsutbildning kan du söka till Rekryterings-, Precisions- eller OmställningsUtbildning. De genomförs i samarbete mellan AN-tjänsterna och arbetsgivarna.

Arbetskraftsutbildningen erbjuder utbildning som främjar dina yrkesfärdigheter och din sysselsättning. Det kan vara mål för grund-, yrkes- eller specialyrkesexamina, examensdelar, vidareutbildning eller fortbildning, företagarutbildning eller integrationsutbildning.

Söker du jobb men har inte passlig utbildning, och vill inte studera i flera år för att skaffa examina? I RekryteringsUtbildning skaffar du kompetens som arbetsgivaren behöver och får jobb i företaget efter utbildningen. Utbildningen ordnas i samarbete mellan arbetsgivaren och arbets- och näringstjänsterna. I utbildningen kombineras teoriundervisning med utbildning på arbetsplatsen i företaget som ordnar utbildningen.

RekryteringsUtbildningar ordnas inom olika yrken. Utbildningarna är riktade till arbetssökande som är passliga till arbetet och motiverade att utbilda sig till branschen. I en del av utbildningarna krävs det tidigare erfarenhet. Största delen av utbildningarna startar från grunderna inom branschen  och kräver inte tidigare kunskaper. Om du är nyexaminerad eller återkommer till arbetslivet från till exempel föräldraledighet, kan RekryteringsUtbildning vara ett passligt alternativ för dig.

Ta en titt på RekryteringsUtbildningar som just nu söker studeranden.

Om du är under 30 år kan ett besök vid Navigatorn hjälpa dig att komma i gång. Navigatorn ger dig information och handledning enligt dina behov, till exempel i frågor som gäller studier, sysselsättning och en smidig vardag.

Navigatorerna (ohjaamot.fi)⁠

Förmågaren eller Kykyviisari är en avgiftsfri självutvärderingsmetod av arbets- och funktionsförmågan för alla i arbetsför ålder. Med hjälp av Kykyviisari-förfrågan kan du utreda din egen situation, dina styrkor och dina utvecklingsobjekt.

Förmågaren

Om du är arbetslös arbetssökande vid AN-byrån eller i ett kommunförsök kan arbetsgivaren få lönesubvention för dina anställningskostnader. Om du är över 55 år och är arbetslös arbetssökande vid AN-byrån eller vid ett kommunförsök, kan arbetsgivaren få sysselsättningsstöd avseende personer som fyllt 55 år. När du ansöker om arbete eller får arbete från en ort som ligger långt från din bostadsort kan det vara möjligt att få ersättning eller bidrag för rese- och övernattningskostnader eller arbetsresa- och flyttkostnader.

Lönesubvention är ett ekonomiskt stöd som arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket kan bevilja arbetsgivaren för lönekostnaderna för en arbetslös arbetssökande. Arbetsgivaren kan beviljas lönesubvention också om du har en funktionsnedsättning eller sjukdom som påverkar förmågan att klara av uppgifterna. 

Diskutera med en sakkunnig vid din arbets- och näringsbyrå eller kommunförsöket om arbetsgivaren kan få lönesubvention för att anställa dig. Om subventionen kan beviljas lönar det sig att nämna detta för arbetsgivaren när du söker arbete. 

När du avtalar om lönesubventionerat arbete med arbetsgivaren, berätta om du är kund hos arbets- och näringsbyrån eller inom kommunförsöket. Arbetsgivaren behöver informationen för att göra ansökan om lönesubvention. 

Om får sysselsättning med lönesubventionsarbete i din hemkommun, dvs. kommunen ansöker om lönesubvention eller om lönesubventionen finansieras av Europeiska socialfonden, beviljas lönesubventionen av arbets- och näringsbyrån.

Lönesubvention som arbetssökningens stöd

Syftet med stödet är att främja sysselsättningen av personer som fyllt 55 år genom att förbättra deras yrkeskompetens eller företagarfärdigheter. Sysselsättningsstöd beviljas och betalas till arbetsgivaren, men vid beviljandet av stödet det väsentligaste är servicebehovet för en arbetslös arbetssökande.

Sysselsättningsstödet förutsätter att en arbetslös arbetssökande som anställs i anställningsförhållande har fyllt 55 år och varit arbetslös i minst 24 månader under de 28 månader som omedelbart föregår beviljandet av sysselsättningsstödet.

Diskutera med en sakkunnig vid din arbets- och näringsbyrå eller kommunförsöket om arbetsgivaren kan få sysselsättningsstöd för att anställa dig. Om subventionen kan beviljas lönar det sig att nämna detta för arbetsgivaren när du söker arbete. 

Sysselsättningsstöd avseende personer som fyllt 55 år

Läs om vilka ersättningar du kan få för rese- och logikostnader som orsakas av arbetssökning och om understödet för rese- och flyttkostnader om du som arbetslös tar emot ett arbete som är långt borta från din nuvariga bostadsort.​​​

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

 

Har du planerat att åka utomlands för att arbeta? Innan du börjar söka jobb utomlands bör du klargöra dina språkkunskaper och din kompetens samt sysselsättningsläget inom din bransch i destinationslandet.

Arbete i EU- eller EES-länder och Schweiz 

Som finsk medborgare har du i EU- och EES-länderna och Schweiz samma rättigheter och skyldigheter i arbetet som ländernas egna medborgare.

Om du vill arbeta i något av dessa länder och söker information om lediga jobb, utbildning och arbetsmarknaden i landet, lönar det sig att bekanta sig med webbtjänsten EURES.

EURES-nätverket hjälper arbetssökande att hitta arbete i EU-länder, Schweiz, Island, Liechtenstein och Norge. Av EURES medlems- och partnerorganisationer får du stöd under hela processen.Tjänsten är kostnadsfri.

Av EURES-experten får du handledning i internationell arbetssökning och hjälp med att utarbeta landspecifika CV:n och ansökningar.

Tjänster
Mer information

Arbete i länder utanför EU- och EES-området och Schweiz 

För arbete i länder utanför EU och EES och Schweiz behöver du i regel arbetstillstånd som beviljas av mållandets invandrarmyndighet. Som arbetssökande måste du själv ta reda på kraven och förfarandena för arbetstillstånd. Mer information lämnas bland annat av respektive lands beskickning. 

Praktik utomlands 

Praktik utomlands stöder din yrkesmässiga utveckling och dina språkkunskaper samt dina färdigheter för internationalisering. 

Om du studerar vid en yrkesläroanstalt kan du söka en plats för inlärning i arbetet utomlands via din egen läroanstalt.

Om du är högskolestuderande kan praktikplatser från utlandet förmedlas till dig till exempel av den egna läroanstalten, i fråga om EDUFI-praktik av Utbildningsstyrelsen, som ansvarar för internationell mobilitet och internationellt samarbete samt av internationella studentorganisationer.

Arbetsintervju- eller jobbsökarresa i EU- och EES-området samt Schweiz

Jobbsökarresa med arbetslöshetsdagpenning

Som arbetslös arbetssökande kan du under tre månader söka jobb i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz utan att förlora rätten till utkomstskydd för arbetslösa från Finland. Under jobbsökningsresan har du endast möjlighet att få inkomstrelaterad dagpenning och grunddagpenning. Under resan kan du inte få arbetsmarknadsstöd.

För att du ska få utkomstskydd för arbetslösa utomlands måste du ha varit arbetslös i minst fyra veckor före resan. En expert vid arbets- och näringsbyrån eller inom kommunförsöket kan enligt eget övervägande förkorta denna period av särskilda skäl, till exempel om du redan har kommit överens om en arbetsintervju. Som arbetslöshetstid kan också räknas den tid du har deltagit i sysselsättningsfrämjande service.

Anmäl avresedagen till arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket i god tid före avresan. Den underrättar utbetalaren av utkomstskyddet för arbetslösa att du reser till ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz för att söka jobb.

Beställ också en U2-blankett från FPA eller din arbetslöshetskassa i god tid före avresan. Blanketten ska du lämna till arbetskraftsbyrån i destinationslandet. FPA eller arbetslöshetskassan avgör om villkoren för att överföra arbetslöshetsdagpenning enligt deras behörighet är uppfyllda.

Anmäl dig som arbetssökande hos den lokala arbetskraftsbyrån i destinationslandet inom sju dagar. Då får du dagpenning också för restiden. Om du anmäler dig senare får du pengar först från och med anmälningsdagen. 

Medan du söker jobb ska du iaktta de skyldigheter och tillsynsförfaranden som arbetskraftsmyndigheterna i destinationslandet tillämpar.

Arbetslöshetsdagpenningen betalas av FPA eller arbetslöshetskassan. Under jobbsökningsresan kan du ansöka om arbetslöshetsdagpenning på vanligt sätt på nätet eller så kan du posta din anmälan om arbetslöshetstid till betalaren. 

Ersättning för resekostnader

Arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket kan bevilja dig ersättning för rese- och övernattningskostnader för arbetsintervjuresor tur och retur till ett annat EU- eller EES-land, om det arbete du söker varar i minst två veckor och arbetstiden i genomsnitt är minst 18 timmar i veckan. Ersättning för rese- och övernattningskostnader kan inte beviljas för resor till Schweiz.

Anmäl dig som arbetslös arbetssökande efter resan 

När du återvänder till Finland ska du omedelbart anmäla dig som arbetssökande. Ditt utkomstskydd kan ändras om du inte återvänder till Finland och inte anmäler dig som arbetssökande senast den dag som nämns på U2-blanketten. Då får du inte arbetslöshetsdagpenning innan du har arbetat eller deltagit i arbetskraftsutbildning i fyra veckor i Finland. Du kan ha rätt till arbetsmarknadsstöd.

Du får närmare anvisningar från arbets- och näringsbyrån, kommunförsöket, FPA eller arbetslöshetskassan. 

Om du inte är medborgare i ett EU- eller EES-land eller Schweiz ska du kontakta arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket och utbetalaren av utkomstskyddet för arbetslösa.

Läs mera

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

 

 

Vad vill du arbeta med? Yrkesval är aktuellt när du övergår till arbetslivet efter studierna eller vill byta bransch.

Yrkesvalet är ett viktigt beslut, men det avgör inte hela ditt liv. Numera byter man yrke flera gånger under livet, antingen av egen vilja eller på grund av omständigheterna. Man kan bli tvungen att byta yrke till exempel när sysselsättningssituationen eller arbetsförhållandena inom den egna branschen förändras. Vissa däremot studerar ett nytt yrke, eftersom de vill ha variation i vardagen, lära sig nytt eller utveckla sig själva. Hälsorelaterade förändringar är också vanliga orsaker till byte av yrke.

I valet av yrke är det framför allt fråga om vad du vill lära dig att göra. När du väljer lönar det sig att fundera på dina egna värderingar och önskemål. Det är viktigt att kartlägga både sina egna styrkor och begränsningar och fundera på vilka teman man vill arbeta med. Därefter lönar det sig att ta reda på inom vilken bransch och i vilka arbetsuppgifter man kan få arbeta med sina egna intressen och på bästa sätt utnyttja sina egna styrkor.

När du väljer ditt framtida yrke, fundera och ta fördomsfritt reda på vilka möjligheter som erbjuds, vad du skulle vilja arbeta med och vad som skulle vara möjligt för dig. Med hjälp av utbildning kan du utöka dina kunskaper och färdigheter så att du kan sysselsätta dig i uppgifter som intresserar dig.

Du fattar själv dina egna beslut i valet av bransch och yrke. Om du vill ha professionell hjälp och synpunkter som stöd för dina funderingar kan du utnyttja arbets- och näringstjänsternas psykologtjänst för yrkesval och karriärvägledning. Du kan också delta i karriärträning där du funderar på din karriärväg tillsammans med en tränare och andra i samma situation. Om du däremot söker information om utbildningar, kontakta utbildningsrådgivningen.

Tjänster
Läs mer
Mer information

Ett nytt yrke vid sidan av arbetet

Om du redan arbetar och vill skaffa dig ett nytt yrke, fundera på hurdana studier du har tid och energi till och hur en eventuell förändring i inkomstnivån påverkar. Om du inte vill avstå från din nuvarande arbetsplats på grund av studier kan du försöka hitta ett utbildningsprogram som du kan genomföra vid sidan av ditt arbete. 

Att du byter yrke betyder inte nödvändigtvis att du borde byta bransch eller ens arbetsplats. Du kan fråga din arbetsgivare om studieledighet eller om utbildningsprogram som kan genomföras vid sidan av arbetet. När du utvecklar din egen kompetens kan du få nya arbetsuppgifter på din egen arbetsplats.

Läs mera
Mer information

Verktyg som stöd för yrkesvalet

Yrkesinfo-tjänsten på Jobbmarknaden

När du överväger framtida karriäralternativ kan du bekanta dig med olika branscher och yrken i Yrkesinfo-tjänsten på Jobbmarknaden. Du kan få tips för din egen situation i intervjuerna och karriärberättelserna som finns i avsnittet.

ForeAmmatti

ForeAmmatti är en omfattande digital tjänst som erbjuder information som stöd för jobbsökning och karriärplanering. I ForeAmmatti hittar du information om olika yrken. Du får till exempel reda på

 • vilka arbetsuppgifterna och genomsnittslönen är för olika yrken,
 • hur många lediga jobb det finns och på vilket håll i Finland
 • hur många andra som söker samma arbetsuppgifter och
 • vilken kompetens arbetsgivarna efterfrågar i sina platsannonser. 

Yrkesvalprogrammet AVO

Yrkesvalprogrammet AVO är en helhet av självutvärderingsuppgifter som hjälper i yrkesvalet. Uppgifterna hjälper dig att fundera på dina mål i anslutning till yrke, utbildning och arbete. När du går igenom frågorna i programmet får du utifrån dina svar förslag på yrken som är lämpliga för dig.

Med hjälp av yrkesvalprogrammet AVO kan du

 • fundera på vad du vill arbeta med,
 • bedöma dina styrkor och eventuella begränsningar,
 • utreda med ett intressetest vilka uppgifter du är intresserad av,
 • testa vilka yrken som motsvarar dina önskemål och på vilka grunder,
 • granska yrken som passar dina önskemål samt
 • spara dina resultat och undersöka olika utbildnings- och yrkesalternativ. 

Töissä.fi

På webbplatsen Töissä.fi hittar du information om hurdana uppgifter de som studerat vid universitet och yrkeshögskolor arbetar med. Tjänsten produceras av högskolorna.

Att bekanta sig med sysselsättningsläget inom olika branscher

När du har hittat en bransch som passar dig lönar det sig att ta reda på sysselsättningssituationen.

På Jobbmarknaden kan du bläddra bland lediga arbetsplatser och se hurdana arbetsuppgifter som erbjuds just nu.

Arbetskraftsbarometern

Med hjälp av arbetskraftsbarometern kan du undersöka vilka sysselsättningsmöjligheter det finns i olika områden inom den bransch du valt. I arbetskraftsbarometern hittar du information om arbetsmarknadsläget, sysselsättningsläget och utvecklingsutsikterna för 200 olika yrken. Du kan kontrollera om det råder brist på arbetskraft eller överutbud av arbetskraft i din bransch eller ditt yrke samt hur många arbetslösa och lediga jobb som har funnits under den senaste tiden.

Att utbilda sig till ett yrke

När du har hittat ett intressant yrke och funderat på sysselsättningsläget i branschen är det nu dags att ta reda på hurdan utbildning som krävs för att bli sysselsatt i branschen. Den utbildning som yrket kräver kan vara en kort kurs, högskoleexamen eller vad som helst däremellan.

Om du ännu inte har yrkesutbildning är alternativen till exempel att avlägga en yrkesutbildning på andra stadiet, läroavtalsutbildning eller att skaffa en examen vid en yrkeshögskola eller ett universitet. Även vid vissa folkhögskolor kan man avlägga yrkesexamen eller delar av en examen. Mer information om studieplatserna och hur du söker till dem finns på Studieinfo.

Företagande som karriäralternativ

Om du funderar på företagande som ett karriäralternativ, kan du delta i en företagarutbildning eller karriärträning. Testa din lämplighet som företagare med ett avgiftsfritt test i Mitt FöretagsFinland.

Läs mera
Mer information

Ett anställningsförhållande uppstår när du kommer överens med din blivande arbetsgivare om vilket arbete du utför och hurdan ersättning du får för arbetet.

Ett fungerande anställningsförhållande baserar sig på ett omsorgsfullt uppgjort arbetsavtal. Arbetsavtalet kan vara skriftligt eller muntligt, men i allmänhet lönar det sig att ingå ett skriftligt arbetsavtal så att anställningsvillkoren lätt kan ses över. I arbetsavtalet avtalas om både arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter, så för att undvika missförstånd lönar det sig att göra upp arbetsavtalet omsorgsfullt. 

Du kan fritt avtala med din arbetsgivare om arbetsuppgifter, arbetstid, lön samt andra förmåner och villkor så länge de är lagenliga. I arbetslagstiftningen finns till exempel ramvillkor för arbetstid, arbetsmängd och lön. Anställningsvillkoren påverkas också av det allmänt bindande kollektivavtalet, om det finns ett sådant i din bransch. Med hjälp av lagstiftningen och kollektivavtalen strävar man efter att sörja för dina rättigheter som arbetstagare.  

Arbetsavtalet ingås antingen tills vidare eller för viss tid. I ett arbetsavtal för viss tid kommer ni på förhand överens om när anställningsförhållandet upphör. Det måste alltid finnas en giltig orsak till visstidsanställningen. På Arbetarskyddets webbplats kan du läsa om när det är motiverat att ingå ett anställningsförhållande för viss tid. 

Om du vill säkerställa att ditt anställningsförhållande är lagenligt och att dina rättigheter uppfylls lönar det sig att läsa mer om ämnet.  

Mer information

Särdrag i anställningsförhållandet för en person under 18 år  

Om du är en ung arbetstagare, be att arbetsavtalet ingås skriftligt. Se till att din lön betalas korrekt och att du kan hålla dina semesterdagar.  

Om du har fyllt 15 år får du ingå, säga upp och häva ett arbetsavtal själv. Om du är under 15 år ska din vårdnadshavare godkänna ditt anställningsförhållande. 

Enligt lagen får en ung person inte utföra arbete som kan vara för tungt eller störa skolgången. Vissa arbeten och uppgifter är begränsade eller helt förbjudna för unga arbetstagare. Det lönar sig att bekanta sig med anställningsförhållandets specialbestämmelser så att du känner till dina rättigheter och skyldigheter. 

Om du är osäker på dina rättigheter, bekanta dig med Arbetarskyddsförvaltningens sidor Ung arbetstagare. Även Navigatorn ger dig stöd och svar på frågor i anslutning till arbete. 

Läs mera
Mer information

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

Ska du återvända till arbetslivet efter till exempel föräldraledighet eller närståendevård? 

Om du återvänder till arbetslivet efter en paus lönar det sig att utnyttja olika sysselsättningsfrämjande tjänster.

Om du behöver hjälp med att söka arbete är jobbsökarträning, arbetsträning samt rådgivning och handledning i jobbsökning inom arbets- och näringstjänsterna bra alternativ.

Är du intresserad av ett helt nytt yrke eller en helt ny bransch? Psykologtjänsten för yrkesval och karriärvägledning, karriärträning, arbetskraftsutbildning eller arbetsprövning kan hjälpa dig att komma igång med en ny karriär. Det lönar sig också att bekanta sig med läroavtalsutbildningen, som är ett möjligt alternativ för att utbilda sig till ett nytt yrke.

Om du ska återvända till arbetslivet efter en längre sjukledighet kan du bekanta dig med arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

Tjänster
Mer information

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)