TE24, KOTO24, KEHA24 – kolme mittavaa uudistusta
Ohjeistukset

Työ- ja elinkeinoministeriö on laatinut kunnille ohjeistuksen työvoimapalvelujen järjestämistä koskevasta suunnitelmasta. Suunnitelman tarkoitus on auttaa kuntia tunnistamaan työvoimapalvelujen järjestämiseen liittyvät olennaiset kysymykset ja teemat jo työllisyysalueiden muodostamisvaiheessa. Suunnitelma tulee toimittaa TEM:lle 31.10.2023 muiden vaadittujen dokumenttien ohella.

Ohjeistus kunnille työvoimapalveluiden järjestämistä koskevasta suunnitelmasta (pdf)

Työ- ja elinkeinoministeriö on koonnut kunnille valmistelun tueksi evästyksen työllisyysalueiden ilmoitusten jättämiseen ja käsittelyyn liittyvästä menettelystä. Evästyksestä käy ilmi mm. mitä asiakirjoja kuntien tulee toimittaa työ- ja elinkeinoministeriölle ja minkälaisella tavoiteaikataululla sekä prosessilla ilmoitusten käsittely etenee.

Evästys työllisyysalueiden ilmoitusten jättämisestä ja käsittelystä (pdf)