Det finns inga hinder, det finns bara trösklar som man måste ta sig över – hörselskadan har inte hindrat Julia Lineri från att förverkliga sina drömmar

Nyheter

Julia Lineri, som arbetar som miljöingenjör, har målmedvetet följt sina drömmar hela sitt liv. Först utbildade hon sig till hästskötare, men bestämde sig senare för att söka sig till högskolestudier inom miljöteknologi. Karriären har styrts av Julias intresse för djur och natur och hennes medfödda hörselskada har inte utgjort ett hinder för hennes ambitiösa mål.

En kort tid efter Julia Liners födelse märkte plötsligt hennes mamma att barnet inte vaknar från tuppluren, trots att hunden står bredvid och skäller. I medicinska undersökningar uppdagades att Julia har en medfödd hörselskada och flickan fick sin första hörapparat vid fyra månaders ålder. Lineri är döv på sitt högra öra. När hon var 24 år gammal försämrades hörseln också i det vänstra örat i den mån att hon fick ett implantat inopererat 2019. Efter operationen rehabiliterades hörseln i det vänstra örat snabbt.

Lineri gick sina första skolår vid läroanstalter där hon lärde känna andra barn med nedsatt hörsel och döva barn. I årskurs fyra placerades hon i en vanlig skola, där hon för första gången fick bekanta sig bättre med den hörande världen.

– Efter att min hörselskada konstaterades fick jag undervisning i teckenspråk, som är mitt andra modersmål vid sidan av talet. Tvåspråkigheten ger mig friheten att välja om jag vill tala eller teckna. Det gör det möjligt att leva mellan två olika kulturer, vilket är unikt och berikar livet, säger Åbobon Julia Lineri.

Branschbyte från hästskötare till miljöingenjör

Julia Lineri har intresserat sig för natur och djur ända sedan barnsben. Dessa intressen har styrt hennes mångsidiga studie- och karriärstig.

I årskurs nio bodde Julia tillsammans med sin familj i England, där hon avlade examen General Certificate of Secondary Education (GCSE) som motsvarar två års gymnasiestudier i Finland. Därefter återvände hon till Finland och började avlägga trippelexamen vid Ypäjän Hevosopisto och Forssan Yhteislyseo. Under 2012–2015 arbetade hon som häst- och djurskötare både i Finland och utomlands och avlade yrkesexamen i hästhushållning, gymnasiets avgångsbetyg och studentexamen.

– Jag gillade verkligen hästbranschen. Det var fantastiskt att kunna göra ett yrke av min hobby. På längre sikt gav branschen dock inte lika mycket som den tog. Arbetet var krävande och hårt och lönen var inte i paritet med det. För att utvecklas inom hästbranschen och göra arbetet ekonomiskt lönsamt skulle jag sannolikt ha behövt flytta utomlands permanent. I Finland rådde stor brist på jobb inom branschen och jag var tvungen att utnyttja arbets- och näringstjänsterna. Till slut kom jag fram till att jag hellre har hästarna som en hobby i stället för som huvudsyssla. I bakgrunden fanns också viljan att söka mig till högskolestudier, säger Lineri som idag är 27 år gammal.

Det blev alltså branschbyte. Julia Lineri inledde studierna i energi- och miljöteknik vid yrkeshögskolan Metropolia och tog examen som miljöingenjör 2020. För närvarande fortsätter studierna vid LUT-universitetet, där Lineri avlägger mastersexamen inom programmet Sustainability Science and Solutions. Han ska bli diplomingenjör 2024. Dessutom pågår studierna till lösningsfokuserad coach (LCF Life Coach) vid Valmentamo och studier till naturkartläggare vid Samiedu.

Vid sidan av studierna har Lineri jobbat. Hon har till exempel rengjort flygplan utvändigt, varit praktikant inom underhållet av fjärrvärmenätet och jobbat som yngre planerare inom miljöprovtagning. Sedan 2020 har hon arbetat på heltid som miljöingenjör vid Novox Oy i Esbo. Lineri är också intresserad av att i framtiden starta eget företag.

Vad fick Julia Lineri att intressera sig för teknik?

– Jag var uttryckligen intresserad av miljöteknologi. När jag sökte studieplats började klimatförändringarna vara på tapeten och jag ville få möjlighet att själv konkret påverka bekämpningen av dem. Dessutom kändes de möjligheter som en högskoleexamen ger viktiga med tanke på framtiden. Det tekniska området ger bred allmän kompetens som kan tillämpas i nästan vilken bransch som helst.

Tips för att möta en person med hörselskada

Enligt Julia Lineri är vårt liv starkt koncentrerat kring ljudvärlden, vilket hörande människor kanske inte tänker på. För personer med hörselskada innebär det dock utmaningar, och därför borde tillgängligheten ges mer uppmärksamhet.

– Jag har endast lite erfarenhet av fördomar, diskriminering och mobbning, men jag vet att många hörselskadade blir utsatta. Till exempel i arbetslivet kan man bli utsatt för diskriminering på så sätt att man på grund av en funktionsnedsättning inte får ett jobb som man vill ha. Själv nämner jag oftast inte min hörselnedsättning i ansökningspappren, utan jag berättar om saken först under intervjun. På så sätt minskar risken för att bli åsidosatt på grund av min funktionsnedsättning. Ofta har min hörselnedsättning i slutändan inte varit något problem för arbetsgivaren. I ansökningsskedet kan man dock inte vara säker på detta. Ofta tänker man att en hörselskada är en arbetssäkerhetsrisk, och det är naturligtvis en risk som det är viktigt att vara medveten om. Men på mina arbetsplatser har det alltid gått att hitta en lösning. Även arbetstagaren som har en hörselskada kan genom sitt eget handlande bidra till att minska riskerna, påminner Lineri.

Julia Lineri har några tips för arbetsgivare och personer som fattar beslut om antagningen av studerande om mötet med en sökande med hörselskada.

  • Tala tydligt och hörbart.
  • Se personen med en hörselskada som en person som alla andra.
  • Se färdigheterna och erfarenheten bakom hörselskadan.
  • Var nyfiken kring hur en person med hörselskada kan berika erfarenheten av umgänge med olika slags människor.
  • Var flexibel och öppen i en situation där en person med hörselskada behöver hjälpmedel eller tolk – det är inte omöjligt att ordna sådana.
  • Observera att en sökande med hörselskada kan till och med ha en bättre inställning och större motivation än andra sökande, eftersom hen under sitt liv sannolikt har varit tvungen att bevisa för andra att hen klarar sig i samhället.

Det viktigaste är att börja någonstans och att tro på sig själv

Trots sin hörselskada har Julia Lineri vågat drömma och uppnått en stor del av sina mål. Hur har det varit möjligt?

– Jag har alltid haft en stark önskan om att skapa något eget. Jag har varit tjurskallig med mina planer på vad jag vill göra, även om andra människor har uppmanat mig att göra något annat. Mina nuvarande studier till diplomingenjör, lösningsfokuserad coach och naturkartläggare vid sidan av ett heltidsjobb kan framstå som galenskap för någon, men är det upp till någon annan att definiera vad jag får göra? Mina föräldrar har alltid trott på mig och de har aldrig sagt att jag inte skulle kunna göra något på grund av min dåliga hörsel. Att uppnå mina drömmar har krävt mycket arbete och uthållighet. Dessutom är det viktig att ha bra tidshanteringsfärdigheter: planera in tiden för arbete och studier och andra saker som du vill göra en viss dag i kalendern. Det lönar sig också att anteckna tid för ledighet och sådana aktiviteter som man tycker om, säger Lineri.

Fliten har å andra sidan också orsakat Lineri utmattning. Hon medger att hon vissa gånger borde ha dragit ner på tempot, koncentrerat sig på en sak i taget och accepterat att allt inte behöver uppnås på en gång. Lineri är ändå stolt över sina prestationer och hon har ofta funderat över om hon skulle ha uppnått så mycket om hon var hörande. Skulle hon då ha jobbat dubbelt så hårt för sina drömmar?

– Våga drömma, även om vägen till drömmarna inte alltid är den rakaste. När man är ung kan planen vara att börja på universitetet efter gymnasiet för att läsa till läkare, men ibland kan man först hamna på sjukskötarutbildningen, sedan i socionomstudier och först därefter vid medicinska fakulteten. Det viktigaste är att du börjar någonstans.

Enligt Liner har attityden och att man är redo att arbeta för sina drömmar stor betydelse för hur långt man kommer i livet.

– Se dig själv i ett positivt ljus. När du tror på dig själv och på att vad som helst är möjligt, kommer din chans att komma. Försök också att se livet utan hinder: hur skulle livet se ut om du i stället för hinder bara skulle se trösklar som du måste klättra över? Kom dessutom ihåg att du alltid kan byta riktning om målet plötsligt inte längre känns intressant. Om du inte har något mål alls, var nådig mot dig själv och fundera i lugn och ro på vad som skulle ge dig intresse att gå vidare.

Julia Lineri berättade om sin karriärstig på RekryExpo-mässan i Åbo Mässcentrum den 15 mars. Lineri betonade att detta är hennes berättelse och att hon inte ensam representerar hela den minoritet som hörselskadade utgör. Hon påminde om att varje människa har sina egna synsätt och erfarenheter och sin egen historia att berätta.

Läs mer