Ei ole esteitä, vaan kynnyksiä, jotka täytyy ylittää – kuulovamma ei ole estänyt Julia Lineriä toteuttamasta unelmiaan

Uutinen

Ympäristöinsinöörinä työskentelevä Julia Lineri on kulkenut määrätietoisesti kohti unelmiaan koko elämänsä ajan. Ensin hän kouluttautui hevostenhoitajaksi, mutta päätti myöhemmin hakeutua korkeakouluopintoihin ympäristöteknologian alalle. Urapolkua ovat ohjanneet kiinnostus eläimiin ja luontoon, eikä synnynnäinen kuulovamma ole ollut Linerin kunnianhimoisten tavoitteiden esteenä.

Pian Julia Linerin syntymän jälkeen hänen äitinsä havahtui siihen, ettei lapsi herää päiväuniltaan, vaikka koira haukkuu tämän vieressä. Lääketieteellisissä tutkimuksissa selvisi, että Julialla on synnynnäinen kuulovamma, ja tyttö sai ensimmäisen kuulolaitteensa neljän kuukauden ikäisenä. Linerin oikea korva on kuuro. 24-vuotiaana kuulo heikkeni myös hänen vasemmassa korvassaan siinä määrin, että vuonna 2019 siihen tehtiin istuteleikkaus. Leikkauksen jälkeen vasemman korvan kuulo kuntoutui nopeasti.

Varhaiset kouluvuotensa Lineri suoritti oppilaitoksissa, joissa hän tutustui muihin heikkokuuloisiin ja kuuroihin lapsiin. Neljäsluokkalaisena hänet sijoitettiin tavalliseen kouluun, jossa hän tutustui kuulevien maailmaan ensimmäisen kerran paremmin.

– Sen jälkeen, kun kuulovammani todettiin, minulle opetettiin viittomakieltä toisena äidinkielenäni puheen rinnalla. Kaksikielisyys antaa minulle vapauden valita, haluanko puhua vai viittoa. Se mahdollistaa elämisen kahden eri kulttuurin välillä, mikä on ainutlaatuista ja elämää rikastuttavaa, turkulainen Julia Lineri toteaa.

Alanvaihto hevostenhoitajasta ympäristöinsinööriksi

Julia Lineriä ovat kiinnostaneet luonto ja eläimet hänen lapsuudestaan asti. Kiinnostuksenkohteet ovat ohjanneet hänen monipuolista opiskelu- ja urapolkuaan.

Yhdeksäsluokkalaisena Julia asui perheensä kanssa Englannissa, jossa hän suoritti General Certificate of Secondary Education (GCSE) -tutkinnon, joka vastaa kahden vuoden suomalaisia lukio-opintoja. Tämän jälkeen hän palasi Suomeen ja aloitti kolmoistutkinnon opiskelun Ypäjän Hevosopistossa ja Forssan Yhteislyseossa. Vuosien 2012–2015 aikana hän työskenteli hevosten- ja eläintenhoitajana sekä Suomessa että ulkomailla ja suoritti hevostalouden ammattitutkinnon, lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkinnon.

– Pidin hevosalasta todella paljon. Oli mahtavaa, kun sain harrastuksestani ammatin. Pidemmän päälle ala ei kuitenkaan antanut yhtä paljon kuin se otti. Työ oli vaativaa ja rankkaa, eikä palkka ollut sen mukainen. Hevosalalla kehittyminen ja työskentelyn muuttuminen taloudellisesti kannattavaksi olisivat todennäköisesti vaatineet pysyvää muuttoa ulkomaille. Suomessa alan työpaikoista oli iso pula, ja tuolloin minun täytyi hyödyntää TE-palveluja. Lopulta päädyin siihen, että pidän hevoset mieluummin harrastuksena kuin päätyönä. Taustalla vaikutti myös haluni hakeutua korkeakouluopintoihin, nykyisin 27-vuotias Lineri kertoo.

Edessä oli alan vaihtaminen. Julia Lineri aloitti energia- ja ympäristötekniikan opinnot Metropolia-ammattikorkeakoulussa ja valmistui ympäristöinsinööriksi vuonna 2020. Opinnot jatkuvat tällä hetkellä LUT-yliopistossa, jossa Lineri suorittaa Sustainability Science and Solutions DI -tutkintoa. Hänen on tarkoitus valmistua diplomi-insinööriksi vuonna 2024. Lisäksi Linerillä on käynnissä ratkaisukeskeisen valmentajan (LCF Life Coach) opinnot Valmentamossa ja luontokartoittajan opinnot Samiedussa.

Opintojen ohella Lineri on tehnyt töitä esimerkiksi lentokoneiden ulkopintojen puhdistajana, harjoittelijana kaukolämpöverkoston kunnossapidossa ja nuorempana suunnittelijana ympäristönäytteenoton parissa. Vuodesta 2020 alkaen hän on toiminut kokoaikaisesti ympäristöinsinöörinä espoolaisessa Novox Oy:ssä. Lineriä kiinnostaa myös oman yrityksen perustaminen tulevaisuudessa.

Mikä sai Julia Linerin kiinnostumaan tekniikan alasta?

– Minua kiinnosti nimenomaan ympäristöteknologia. Kun hain opiskelupaikkaa, ilmastonmuutos alkoi olla näkyvästi esillä, ja halusin omilla teoillani päästä konkreettisesti vaikuttamaan sen torjumiseen. Lisäksi korkeakoulututkinnon tarjoamat mahdollisuudet tuntuivat tulevaisuutta ajatellen tärkeiltä. Tekninen ala tarjoaa paljon yleispätevää osaamista, jota voi soveltaa melkein millä aloilla tahansa.

Vinkit kuulovammaisen henkilön kohtaamiseen

Julia Linerin mukaan elämämme keskittyy vahvasti äänimaailman ympärille, jota kuuleva ei välttämättä tule ajatelleeksi. Kuulovammaisille se aiheuttaa kuitenkin haasteita, ja siksi saavutettavuuteen olisi kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.

– Ennakkoluuloista, syrjinnästä ja kiusaamisesta minulla on vain vähän kokemusta, mutta tiedän, että monet kuulovammaiset kohtaavat niitä. Esimerkiksi työelämässä voi joutua syrjityksi siten, ettei vamman vuoksi saa toivomaansa työpaikkaa. Itse en yleensä mainitse heikkokuuloisuuttani työnhakupapereissa, vaan kerron asiasta vasta haastattelutilanteessa, koska näin pienenee riskini joutua sivuutetuksi vammani takia. Usein heikkokuuloisuuteni ei ole lopulta ollutkaan työnantajalle ongelma. Hakemusvaiheessa asiasta ei kuitenkaan voi olla varma. Usein ajatellaan, että kuulovamma on työtuvallisuusriski, ja se riski on toki tärkeää tiedostaa. Omissa työpaikoissani asiaan on kuitenkin aina löydetty jokin ratkaisu. Myös kuulovammainen työntekijä itse voi vaikuttaa riskien pienentämiseen omalla toiminnallaan, Lineri muistuttaa.

Julia Linerillä on työnantajille ja opiskelijavalinnoista päättäville henkilöille muutama vinkki kuulovammaisen hakijan kohtaamiseen.

  • Puhu selkeästi ja kuuluvasti.
  • Näe kuulovammainen henkilö samanlaisena ihmisenä kuin muutkin.
  • Näe taidot ja kokemus kuulovamman takaa.
  • Tunne uteliaisuutta sitä kohtaan, miten kuulovammainen henkilö voi rikastuttaa kokemusta kanssakäymisestä erilaisten ihmisten kanssa.
  • Ole joustava ja avoin tilanteessa, jossa kuulovammainen henkilö tarvitsee apuvälineitä tai tulkkia – niiden järjestäminen ei ole mahdottomuus.
  • Huomioi, että kuulovammaisella hakijalla asenne ja motivaatio saattavat olla jopa muita hakijoita korkeammalla, koska hän on todennäköisesti elämänsä aikana joutunut todistelemaan muille, että pärjää yhteiskunnassa.

Tärkeintä on aloittaa jostain ja uskoa itseensä

Kuulovammastaan huolimatta Julia Lineri on uskaltanut unelmoida ja saavuttanut suuren osan tavoitteistaan. Miten tämä on ollut mahdollista?

– Minulla on aina ollut vahva halu luoda jotain omaa. Olen ollut jääräpäinen suunnitelmissani siitä, mitä haluan tehdä, vaikka muut ihmiset olisivat kehottaneet tekemään toisin. Nykyinen opiskeluni diplomi-insinööriksi, ratkaisukeskeiseksi valmentajaksi ja luontokartoittajaksi kokoaikatyön ohella saattaa tuntua jonkun mielestä päättömältä, mutta onko muiden ihmisten asia määritellä, mitä saan tehdä. Vanhempani ovat aina uskoneet minuun, eivätkä he ole koskaan sanoneet, ettei minun olisi mahdollista tehdä jotain heikon kuuloni takia. Unelmien saavuttaminen on vaatinut paljon työtä ja sinnikkyyttä. Lisäksi ajanhallintataidot ovat tärkeitä: kalenteriin kannattaa merkitä työhön ja opintoihin suunniteltu aika ja asiat, joita aikoo tiettynä päivänä tehdä. Kalenteriin kannattaa merkitä myös ne hetket, kun on vapaalla ja haluaa tehdä itselleen mieluisia asioita, Lineri neuvoo.

Ahkeruus on aiheuttanut Linerille toisaalta myös uupumusta. Hän myöntää, että välillä olisi pitänyt hidastaa tahtia, keskittyä yhteen asiaan kerrallaan ja hyväksyä se, ettei kaikkea tarvitse saavuttaa heti. Lineri on kuitenkin ylpeä saavutuksistaan, ja hän on usein miettinyt, olisiko saavuttanut näin paljon, jos olisi kuuleva. Olisiko hän silloin tehnyt kahta kovemmin töitä unelmiensa eteen?

– Uskalla unelmoida, vaikka polku unelmia kohti ei aina olisikaan suora. Joku nuori saattaa suunnitella, että menee lukion jälkeen yliopistoon, jossa hän opiskelee lääkäriksi, mutta joskus polku voi viedäkin ensin sairaanhoito-opintoihin, sitten sosionomiksi ja vasta sen jälkeen lääketieteelliseen tiedekuntaan. Tärkeintä on, että aloitat jostain.

Linerin mukaan asenne ja se, että on valmis tekemään töitä unelmiensa eteen, vaikuttavat paljon siihen, miten pitkälle elämässä pääsee.

– Näe itsesi positiivisessa valossa. Kun uskot itseesi ja siihen, että kaikki on mahdollista, tilaisuutesi vielä tulee. Kokeile nähdä elämä myös ilman esteitä: miltä elämä näyttää, jos esteet olisivatkin vain kynnyksiä, joiden yli täytyy kiivetä. Muista lisäksi, että aina voit vaihtaa suuntaa, jos tavoitteesi ei yhtäkkiä tunnukaan mielestäsi kiinnostavalta. Jos sinulla ei ole tavoitetta lainkaan, ole itsellesi armollinen ja mieti rauhassa, mikä sinua kiinnostaisi jatkamaan eteenpäin.

Julia Lineri kertoi urapolustaan RekryExpo-messuilla 15. maaliskuuta Turun Messukeskuksessa. Lineri painotti, että kyseessä on nimenomaan hänen tarinansa, eikä hän yksin edusta koko kuulovammaisten muodostamaa vähemmistöä. Hän muistutti, että jokaisella ihmisellä on omat näkemyksensä, kokemuksensa ja tarinansa kerrottavanaan.

Lue lisää