Håller du på att slutföra studierna, men har inget jobb?

Nyheter

Jobbsökning kräver aktivitet och initiativkraft. På Jobbmarknad hittar du vägen till att anmäla dig som arbetssökande vid arbets- och näringstjänsterna, hjälp till att hitta arbete och råd hur du ansöker om utkomskydd för arbetslösa.

Työhaastatteluun menossa

Hjälp med att hitta arbete

På Jobbmarknad kan du bekanta dig med tipsen för jobbsökning och skapa din egen jobbsökningsprofil, som ger dig rekommendationer om lediga arbetsplatser baserat på dina kunskaper och din tidigare erfarenhet. Du kan logga in på Jobbmarknad till exempel med bankkoder eller mobilcertifikat. Det är kostnadsfritt att använda Jobbmarknad.

Arbetsgivarna kan bläddra bland publicerade jobbsökningsprofiler och söka efter passliga arbetstagare. Du kan själv välja, vilken information du vill visa till arbetsgivarna. Kom ihåg att uppdatera din profil och lägga till också kunskaper som du fått från hobbyer eller förtroendesysslor.

Du kan också bläddra annonser utan att logga in.

På Jobbmarknad hittar du också tjänster söm stöder din arbetsansökan och början av din karriär. Om du är under 30 år kan du kontakta Navigatorn för stöd.

Anmäl dig som arbetssökande

Om du inte har något arbete som väntar direkt efter studierna, anmäl dig som arbetssökande vid arbets-och näringstjänsternas Mina e-tjänster. På så sätt säkerställer du din utkomst och förbättrar dina sysselsättningsmöjligheter.

Du kan anmäla dig redan på förhand innan studierna avslutas. Ange då dagen efter att du utexaminerats som första arbetslöshetsdag. Om du anmäler dig som arbetssökande först efter examen börjar din rätt till utkomstskydd tidigast på anmälningsdagen.

Ansök om utkomstskydd för arbetslösa

Din anmälan som arbetssökande vid arbets- och näringstjänsternas Mina e-tjänster måste vara i kraft för att du skulle kunna ansöka om utkomstskydd för arbetslösa. När du har anmält dig får du en mottagningsanmälan. Läs detta noggrant och följ anvisningarna i den. Arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket ordnar en inledande intervju om arbetssökning inom fem vardagar från det att din arbetsansökan börjat.