Heli hittade en lämplig service, motivation och uppgifter enligt egen arbetsförmåga och blev bageriarbetare

Nyheter

Under sin arbetsdag förpackar Heli Kiimalainen bageriprodukter vid Malmbergs konditori i Kuopio. Då Heli på grund av sin synskada fick invalidpension vid 21 års ålder blev bageriet hennes första arbetsplats. Tjänster som främjar sysselsättningen hjälpte henne att få ett jobb. Vardagen med de mångsidiga uppgifterna går bra, då Heli har hittat uppgifter som lämpar sig för hennes arbetsförmåga och alla anställda beaktar säkerheten på arbetsplatsen.

Heli Kiimalainen ja Sami Malmberg seisovat leipomossa leipomotuotteiden pakkauslaatikot käsissään.<br/>Heli Kiimalainen och Sami Malmberg står i bageriet med bageriprodukternas förpackningslådor i händerna.<br/>Heli Kiimalainen and Sami Malmberg standing in the bakery holding packaging boxes for bakery products.

Till Malmbergs konditori i Kuopio kommer fyra dagar i veckan en arbetstagare som resten av arbetsgemenskapen vet att alltid är på gott humör. Hon är Heli Kiimalainen från Nilsiä. Då de arbetsuppgifter som lämpar sig för hennes arbetsförmåga har hittats och arbetskamraterna vant sig vid att beakta Helis synskada i bageriets hektiska verksamhetsmiljö löper de dagliga rutinerna smidigt. Under de här bulldoftande dagarna arbetar kvinnan, som snart fyller 48 år, sex timmar per dag. Heli har själv fått påverka arbetets omfattning.

Kiimalainen tog examen från yrkesinstitutets vävlinje år 1994. Under den tidens lågkonjunktur i Finland kunde hon dock inte hitta arbete och vågade inte heller bli företagare, trots att hon genom sina studier hade skaffat sig färdigheter för det. Helis sysselsättning begränsades också av Helis svaga synförmåga och på rekommendation av Fpa gick hon i invalidpension vid 21 års ålder.

Men arbetsviljan avtog inte. I slutet av 2010-talet deltog Heli i Synskadades Förbunds verksamhet.

– Där gjorde vi en kartläggning över huruvida jag ens kunde utföra något slags arbete. Därefter uppmanade Synskadades förbund mig att kontakta TE-byrån, där jag fick veta om coachningsprogrammet Valo, som arrangerades även i Kuopio. Under coachningen sökte vi arbetspraktik- och arbetsplatser. Vi ringde och skrev e-post till minst 35 arbetsgivare och till slut fick jag napp, berättar Kiimalainen.

Lämpliga arbetsuppgifter genom att prova sig fram

Sami Malmberg, en av de tre ägarna till Malmbergs konditori som grundades år 1988, anställde till en början Heli för tre månaders arbetspraktik våren 2021.

– Sommaren nalkades och det är traditionellt en mer hektisk tid för oss. En del av våra anställda semestrar just då. Till en början funderade jag lite på hur vi skulle hinna med handledningen, men vi bestämde oss ändå för att prova. Faktum är att Heli kom till huset vid ett mycket lämpligt tillfälle. Hon provade på olika uppgifter, såsom att göra deg, men det visade sig lite för hektiskt eftersom många människor arbetar i samma utrymme. Det klarade Heli nog, men tyckte inte själv att det var en lämplig uppgift, berättar Malmberg.

Heli tyckte att arbetspraktikperioden var nödvändig.

– Där kom jag lite in i husets vanor och lärde mig var allt fanns med min nedsatta syn. Jag skaffade också hygienpass. Där var jag tvungen att läsa mycket text, så vi övade frågor tillsammans med en assistent. I slutprovet hade jag bara ett enda fel, skrattar Kiimalainen.

Efter arbetspraktiken anställde konditoriet en ny och entusiastisk arbetstagare. TE-byrån beviljade lönesubvention och stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen. Slutligen hittades en lämplig arbetsuppgift som passade hennes arbetsförmåga på bageriprodukternas förpackningssida.

I praktiken fungerar arbetet så att någon av de anställda levererar bakverken, bröden och bullarna till Heli samt påsar för att förpacka dem. Helis uppgift är att förpacka produkterna för försäljning.

– Min arbetsbild omfattar också förberedelser, såsom att vika tiotals lådor halvfärdiga samt att rengöra, pappersfodra och stapla plastlådor för följande dags försändelse. Jag ansvarar också för att skära bröd. Min arbetskamrat gör i ordning skärmaskinens inställningar och sedan skär jag produkterna och påsförpackar dem. På det hela taget är det alltså ett mycket mångsidigt förpackningsarbete, listar Kiimalainen. 

Malmberg berättar att han numera inte ens tänker på Helis synhinder, då hon sköter sitt jobb och rör sig så smidigt i bageriet.

Mångsidigt stöd finns att få

Att förbättra de partiellt arbetsföras ställning på arbetsmarknaden har ingått i regeringens sysselsättningsmål på 75 procent. Sysselsättningsåtgärdernas helhet omfattar programmet för arbetsförmåga, som resulterat i att TE-byråerna introducerat samordnare för arbetsförmågan. De har till uppgift är att hjälpa partiellt arbetsföra att få jobb och att uppmuntra och handleda arbetsgivare att sysselsätta partiellt arbetsföra.

Också Heli Kiimalainens sysselsättning främjades av TE-byråns koordinator för arbetsförmåga i Norra Savolax, och vid behov har hon även senare kunnat få stöd via honom. Heli har upplevt att det gått bra att sköta ärenden med arbets- och näringstjänsterna och varit nöjd med att hon vid behov har kunnat ringa och fråga om råd.

TE-byrån gav också arbetsgivaren konkret stöd.

– Då jag aldrig tidigare har ansökt om motsvarande stöd fick jag hjälp med att fylla i ansökningsblanketterna för lönesubvention och stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen. Som många andra företagare är jag ganska dålig på att fylla i formulär. Det vore bra om bägge stödformerna kunde ansökas elektroniskt, funderar Sami Malmberg med anledning av att stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen tills vidare fortfarande söks med en pappersblankett.

Heli har också lätt att komma till jobbet, trots att hennes arbetsresa är 50 kilometer lång. Kuopio stads central för samordning av resor möjliggör nämligen färdtjänst i enlighet med handikappservicelagen för personer med långvariga särskilda svårigheter att röra sig. De kostnader som Heli själv ska betala för resorna är inte heller stora, då självriskandelen för en resa är 1,30 euro.

Vilka framtidsplaner har Heli?

– Jag vill definitivt fortsätta i arbetslivet. Mitt nuvarande anställningsavtal gäller till slutet av året, och om arbetet inte fortsätter här kommer jag att söka till andra platser. Jag uppmuntrar också andra partiellt arbetsföra arbetssökande till uthållighet i jobbsökningen. Ge inte upp efter den första motgången, utan försök om och om igen. Det finns också hjälp att få. Jag skulle uppmuntra arbetsgivarna att sysselsätta också partiellt arbetsföra, därigenom lär sig alla slags arbetstagare till slut.

Sami Malmberg hoppas att råvarukostnaderna och elpriset inte blir för höga under den kommande vintern, så att de kan hålla Heli sysselsatt även nästa år.

– På det hela taget har vi positiva erfarenheter av att anställa en partiellt arbetsför arbetstagare. För arbetsgivarna är det här något värt att modigt pröva på, då arbetspraktikperioderna och stöden avsevärt minskar riskerna. Och om det finns en person som verkligen vill jobba är det ju slutligen ett nöje för alla att få jobba. Till en början var jag nog också lite rädd för att Helis synbegränsning eventuellt kunde leda till farosituationer, men då Heli kan ta hänsyn till andra och vice versa har det inte varit några problem. Allt fungerar alltså bra, beskriver arbetsgivaren vardagen i arbetsgemenskapen på tolv personer.

Du kan följa hur Heli Kiimalainen, som började på sin första arbetsplats som 47-åring, lever i en tv-dokumentär som publiceras på Yle i slutet av året. I programmet bekantar man sig med tio personer som arbetar vid sidan av pensionen.

Läs mer

Mer information