Du hittar nu innehåll om partiell arbetsförmåga på Jobbmarknad

Nyheter

På grund av att webbtjänsten för partiell arbetsförmåga Tie työelämään stängdes, hittas materialen för arbetssökande och arbetsgivare på Jobbmarknad.

sormet-nappaimisolla

Jobbmarknad innehåller nu information om partiell arbetsförmåga både från arbetssökandes, företagares och arbetsgivares synvinkel. Material för arbetssökande finns till exempel inom helheten Karriär och anställning. Där hittas information om hur skada eller sjukdom kan påverka arbetsförmågan och information om att kartlägga arbetsförmågan. I helheten Jobbsökning har vi berättat om tjänster som stöder arbetsförmågan. För arbetsgivare finns det information om medlen att anpassa.

Innehållen som är riktade till yrkespersoner är överflyttat till både Arbetshälsoinstitutets och Institutet för hälsa och välfärds hemsidor. På Arbetshälsoinstitutets sidor hittas Työkyky käyttöön - helheten och på Institutet för hälsa och välfärds hemsida Smidigt på Jobb- handboken.

Webbtjänsten Tie työelämään som var riktad till partiellt arbetsföra arbetssökande, arbetsgivare och yrkespersoner, stängdes i slutet av april 2022.

Mer information