Det finns 165 872 jobbsökningsprofiler på Jobbmarknaden

Nyheter

Det finns 165 872 jobbsökningsprofiler på Jobbmarknaden varav 25 135 har publicerats.

tmtprofiilit

Har du redan skapat din egen? Kom ihåg att jobbsökningsprofilen ska publiceras på nytt med sex månaders mellanrum.