Den förnyade Arbetskraftsbarometern publiceras i november

Nyheter

Arbets- och näringsministeriet har tidigare publicerat information om arbetskraftsbehoven i Yrkesbarometern. Utvärderingen av arbetsmarknaden har nu förnyats och i fortsättningen publiceras information om arbetskrafts- och kompetensbehoven i Arbetskraftsbarometern. Utöver namnet förnyas också publiceringstidtabellen. I fortsättningen publiceras Arbetskraftsbarometern en gång per år och utvärderingen görs alltid för ett år framåt. Publikationen infaller i slutet av året och i år är publiceringsdagen onsdag 29.11.2023. Den nya Arbetskraftsbarometern kan läsas från och med ovan nämnda dag på adressen tyovoimabarometri.fi.

Arbetskraftsbarometern sammanställs av en jury som består av region- och branschexperter från olika organisationer, bl.a. experter på arbets- och näringsförvaltning, arbetsgivarrepresentanter samt kommunernas experter på sysselsättning och utbildning.

I Arbetskraftsbarometern används förbättrad bakgrundsinformation som hjälper till att göra noggrannare prognoser om arbetskraftsbehoven. Dessutom fokuserar Arbetskraftsbarometern på branscherna och identifierar kompetensbehoven bättre.

På Jobbmarknaden hittar du värdefull information för att välja yrke

I tjänsten Yrkesinfo på Jobbmarknaden kan du bekanta dig med olika branscher och yrken. Du kan välja en bransch som intresserar dig eller bekanta dig närmare med ett visst yrke. I Yrkesinfo kan du läsa om de mest typiska arbetsgivarna i branschen, vilken utbildning ett yrke kräver och den nuvarande sysselsättningssituationen. Du kan också sätta dig in i de kunskaper och färdigheter som yrket kräver samt bekanta dig med lönesättningen. Via Yrkesinfo kan du enkelt söka arbetsplatser inom just det yrke du valt.

Den mångsidiga rapporten Tillgång till och matchning av arbetskraft lades till på Jobbmarknaden i augusti 2023. Du kan bekanta dig med uppgifterna i rapporten antingen på riksnivå eller regionalt för ett visst landskap. I rapporten kan du granska i vilka yrken det råder brist på arbetskraft och var det finns ett överutbud av arbetskraft. Med hjälp av rapporten får du också information om lönenivån i olika yrken och om lediga arbetsplatser. Dessa uppgifter kan vara till nytta till exempel när du vill välja mellan olika alternativ och du håller på att fatta beslut om din karriär.

Läs mer

Mer information